Nå starter de innsamlingsaksjonen

Hentet fra Oppland Arbeiderblad | Av Trude Dale

Fra mandag til onsdag vil medlemmer fra Adventistkirken i Gjøvik gå rundt på dørene med innsamlingsbøsser til deres årlige Hjelpeaksjon.

– Årets innsamlingsaksjon går til barn og unge i Sør-Sudan som er hardt rammet av fattigdom, vold og krig, sier leder i Adventistkirken på Gjøvik, Eddy Paasche. Han opplyser at det kom inn 3,4 millioner til fjorårets hjelpeaksjon. Aksjonen drives i regi av Adra Norge, Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon.

– Mange spør om pengene kommer fram. Og det gjør de. Bare 4, 2 prosent av de innsamlede midlene går til administrasjon, understreker Paasche. Han poengterer også at Jesus er deres forbilde ved at kirken hjelper alle, uavhengig av rase, kjønn og religion.

– Vi er en liten menighet, og mange av de eldre medlemmene sliter med å komme seg ut, så vi blir bare fem-seks bøssebærere. Men vi vil banke på dører fra mandag til onsdag, og noen av oss vil også fortsette å ringe på dører ut september, avslutter Eddy Paasche.

https://www.oa.no/nyhetergjovik/gjovik/innsamlingsaksjon/na-starter-de-innsamlingsaksjonen/s/5-35-483481