Stortingets spørretime: Utenriksministerens svar på spørsmål om støtte til Sør-Sudan

Hentet fra Regjeringen.no
Utviklingsminister Nikolai Astrups svar på et spørsmål fra Ulf Leirstein (Frp) om Norge har kontroll på hva norske skattebetaleres penger blir brukt til i Sør-Sudan.
Skriftlig spørsmål nr. 2028 (2017-2018).
Datert 08.08.2018

Fra representanten Ulf Leirstein (Frp) til utviklingsministeren:

Norge har vært og er sterkt engasjert i Sør-Sudan med bevilgninger på flere hundre millioner kroner hvert år. Ifølge BBC skal landet nå bruke 160 millioner kroner på biler til medlemmene av parlamentet.

Har Norge kontroll på hva norske skattebetaleres penger blir brukt til i Sør-Sudan?

Utviklingsministerens svar:

Norge gir ikke direkte bilateral støtte til Sør-Sudan. Norges midler til landets befolkning går gjennom FN og frivillige organisasjoner. Til sammen utgjorde denne støtten 603,9 millioner kroner i 2017. Av dette gikk 414 millioner kroner til humanitær assistanse og utdanning. I 2017 var deler av landet rammet av hungersnød. Norsk og internasjonal bistand bidro til å gi livsnødvendig hjelp til sør-sudanere rammet av borgerkrigen samt til utdanningstilbud for barn. I tillegg ga Norge økonomisk støtte til den sub-regionale organisasjonen Intergovernmental Authority on Development (Igad) og deres arbeid for å finne en politisk løsning på borgerkrigen.

Det er viktig for norske myndigheter å ha oversikt over hva bistandspengene går til og at de brukes effektivt. Den norske ambassaden i Juba har en sentral rolle i forvaltningen av norsk støtte. Norske myndigheter har, sammen med andre giverland, vært tydelige overfor sør-sudanske myndigheter på at den norske og internasjonale assistansen skal nå uhindret frem til den nødlidende befolkningen. Vi følger aktivt opp denne problemstillingen gjennom samarbeidspartnerne som forvalter Norges midler til den sør-sudanske befolkning.

I tråd med det strategiske rammeverket for norsk innsats i sårbare stater og regioner, er bekjempelse av korrupsjon sentralt for å kunne bidra til stabilisering av situasjonen i Sør-Sudan. Antikorrupsjonsarbeid er derfor en prioritet for det norske engasjementet. Landet er et av verdens mest korrupte, og Norge arbeider kontinuerlig for å fremme større ansvarlighet og transparens i bruken av landets inntekter. Norge viderefører støtten til kapasitetsbygging av riksrevisorembetet gjennom et samarbeid med den norske Riksrevisjonen og den internasjonale og afrikanske sammenslutningen av riksrevisor-organisasjoner.

Norge har i en lang tid hatt et sterkt engasjement for befolkningen i Sør-Sudan. Etter at nye runder med borgerkrig brøt ut 2013, har det norske engasjementet blitt endret. Vår støtte, som tidligere var innrettet mot oppbyggingen av staten Sør-Sudan, har nå hovedfokus på å finne en politisk løsning på krigen og å yte humanitær assistanse til den nødlidende befolkningen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar_soersudan/id2608438/