Forsvarsminister går av som overgangsleder dagen etter han tok over

Hentet fra NRK | Av Laila Ø. Bakken

Sudans forsvarsminister Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf sier han trekker seg som leder for overgangsregjeringen, dagen etter at militæret tvang landets mangeårige president Omar al-Bashir fra makten.

Den overraskende kunngjøringen kom i en tv-tale som forsvarsministeren og den tidligere visepresidenten holdt fredag kveld.

Sammen med forsvarssjef Kamal Abdul Murof Al-mahi ble Ibn Auf tatt i ed som militærregjeringens ledere dagen før.

– Jeg, som leder av militærrådet, kunngjør at jeg fratrer stillingen som leder for overgangsregjeringen, sa Ibn Auf.

Han begrunnet dette med at det er avgjørende å bevare samholdet innad i militæret.

Han sa også at han av samme grunn, før sin egen avgang, avsatte sin nestleder, forsvarssjef Kamal Abdul Murof Al-mahi.

Forsvarsministeren utpekte i tillegg sin etterfølger. Generalinspektør for hæren, Fattah Abdelrahman Burhan, overtar som leder av den militære overgangsregjeringen.

Avgangen feires som seier

Militærjuntaen har blitt møtt med store protester siden maktovertakelsen.

Selv om det har vært kraftige protester mot president Omar al-Bashir i flere måneder, var ikke en militær maktovertakelse det folket hadde sett for seg.

Kunngjøringen fra forsvarsministeren ble derfor feiret som en seier av demonstrantene, selv om det var en ny militær som overtok topposisjonen.

Lover overlevering av makten

FNs sikkerhetsråd diskuterte fredag kveld situasjonen i landet, og selv om det ikke ble gjort noen formelle vedtak, er medlemslandene enige om å følge situasjonen nøye.

Sudans fungerende FN-utsending, charge d’affaires Yasir Abdelsalam, sa at militærledelsen vil stå som en garantist for at landet etter hvert skal styres av en sivil regjering.

– En ny sivil regjering vil bli dannet i samarbeid med de politiske partiene og andre interessenter. Ingen partier skal holdes utenfor, lovet Yasir Abdelsalam medlemmene i Sikkerhetsrådet.

Han sa videre at den varslede overgangsperioden på to år kan bli korte, men at dette vil avhenge av situasjonen i landet og hvor raskt man kan bli enige om en annen regjering.

Sikkerhetsrådet vedtok uansett å forlenge tilstedeværelsen for FNs fredsbevarende styrker på grensen mellom Sudan og Sør-Sudan.

Vil ikke utlevere al-Bashir

Forsvarsminister Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf erklærte i sin tv-tale at landet ikke kommer til å utlevere den avsatte presidenten til Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Omar al-Bashir er anklaget for folkemord i forbindelse med Darfur-konflikten.

Denne konflikten kan være en vesentlig årsak til at Ibn Auf velger å trekke seg som leder for overgangsregjeringen.

Ibn Auf var leder av den militære etterretningen under den verste konfliktperioden på 2000-tallet.

Siden 2007 har han stått på USAs sanksjonsliste. USA mener han bevæpnet og styrte en regjeringsvennlig milits, som var ansvarlig for svært mange drap og omfattende overgrep på sivilbefolkningen.

Ber om økonomisk hjelp

Militærjuntaen bad tidligere i dag arabiske og afrikanske land om økonomisk hjelp.

– Vi ønsker deres donasjoner siden vi har noen økonomiske problemer, sa en av de militære lederne, Omar Zain al-Abdin, og viste til mangel på drivstoff og mel.

De store demonstrasjoner i landet startet blant annet som følge av at prisene på drivstoff og brød ble satt opp.

https://www.nrk.no/urix/forsvarsminister-gar-av-som-overgangsleder-dagen-etter-han-tok-over-1.14515388