UD: Historisk mulighet for Sudan

Pressemelding hentet fra Regjeringen.no

Norge gratulerer partene med enighet om fredsavtalen for Sudan, og takker AU og Etiopia for deres viktige bidrag i forhandlingene. – Dette er en god start på en viktig prosess og en historisk mulighet for demokrati og utvikling i Sudan, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Militærrådet og den politiske opposisjonen, representert ved Force for Freedom and Change, ble 3. august 2019 enige om et fullstendig avtaleverk for et overgangsstyre for Sudan de neste tre årene, inntil valg kan finne sted i 2022. Avtalen består av to deler, en politisk avtale som inneholder generelle prinsipper for overgangsstyret og en avtale som inneholder bestemmelser om det politiske, juridiske og praktiske grunnlaget for gjennomføring av maktdelingsavtalen. I løpet av august vil en overgangsregjering utpekes. Denne politiske omveltningen kom som et resultat av folkelig mobilisering fra store deler av landet.

– Det er viktig at de nye styresmaktene greier å gjenspeile den sudanske befolkningen og sikre kvinner og ungdom større deltakelse i sudansk politikk, sier utenriksministeren.

Avtalen gir fremtidshåp for befolkningen og åpner døren for bedre styresett og gjennomføring av nødvendige økonomiske reformer. Dette blir en stor utfordring som krever internasjonal støtte og samarbeid.

– Norge vil fortsette vårt engasjement for befolkningen i Sudan og vi ønsker å samarbeide med de nye myndighetene, sier utenriksministeren.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-mulighet-for-sudan/id2663662/