Til våre medlemmer

Kjære medlem i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS)

Styret ønsker på denne måten å gi dere en oppdatering av hva vi har gjort denne våren og høsten etter at Corona kom og mye aktivitet ble umulig. Vi har langt fra stoppet arbeidet, det håper vi dere har sett på vår hjemmeside, Sudansupport.no, eller vår Facebook-side. Den er oppdatert hver dag med nyheter, pressemeldinger, innlegg, etc. og vi er veldig stolt av den. Den har ca. 700 besøk per måned!

Forum for Sudan og Sør-Sudan

I denne tiden har arbeidet med forumet vært av enda større viktighet enn noen gang, og det er møte hver måned – enten fysisk eller nettmøte. Møtene har god oppslutning, og gir oss oppdatert informasjon fra UD, NORAD og organisasjonene. Vi har også god kontakt med diaspora – både fra Sudan og Sør-Sudan.

Konferanse

I samarbeid med PRIO holdt SFS en konferanse om situasjonen i Sudan etter revolusjonen. Vi inviterte 40 personer fra organisasjonene og diaspora, og filmet det hele for at alle som gjerne ville ha deltatt, eller som ønsker en grundig oppdatering har anledning til å se opptaket. Dette er lenke til filmen, som også ligger på vår hjemmeside.Årsmøte

Siden det ikke kunne avholdes noe årsmøte så har sittende styret fortsatt sitt arbeide fram til vi kan avholde et ordinært årsmøte. Vi koordinerer der med Kurons venner, og møtene er satt til enten helgen 5-7 eller 12-14 mars. Vi tar sikte på årskonferanse og sosialt samvær som vanlig! Purring på medlemskontingent for 2020.

Dokumentasjonsprosjektet

Regnskap og rapport ble levert i rett tid, men prosessen med å ferdigstille prosjektet går videre. Vi tar sikte på å presentere noe av materialet på årsmøtet.

Gudstjeneste

Dato for neste solidaritetsgudstjeneste er 8.november. Invitasjon blir lagt ut på vår hjemmeside.

Kontingent

Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan har registrert 177 medlemmer, men kun 82 har betalt kontingent via generell oppfordring og purring via e-post til den enkelte. Vi prøver igjen med denne påminnelsen til alle. Er du usikker om du har betalt, vennligst ta kontakt med kasserer Kjell Håkon Salicath enten via SMS til tlf. 41573478 eller e-post til: k-salic@online.no

Kontingenten er kr. 400 for hovedmedlem og kr. 100 for ektefeller, studenter og andre som synes at det beløpet er greit.  Kontingenten bes innbetales til konto 0530.54.60860 eller Vipps nr. 93253 så snart som mulig slik at du ikke glemmer det. Det er veldig mye jobb for kasserer med purring av kontingent.

Vi er glade for tilbakemeldinger, og forslag til informasjon, aktiviteter, etc. dere ønsker. Pass godt på dere selv – vi trenger hverandre mer enn noen gang!

Hilsen styret i SFS v/leder Marit Hernæs

,