Norad inviterer til landmøter i august

Landmøter

Hvilke reelle behov har utviklingslandene, og hva slags innsats gir best resultater? Ambassadører og organisasjoner deler erfaringer om aktuelle land.


Billedtekst: 

Det er svært vanskelige arbeidsforhold for mange organisasjoner i Sør-Sudan. Både avtroppende og påtroppende ambassadør kommer til Norad for å drøfte situasjonen i landet.
Foto: Ken Oppran

Sammen med ambassadører og organisasjoner, inviterer Norad til diskusjon om hvordan oppnå bedre resultater i bistanden.

– Norads landmøter er nyttige for bedre å forstå situasjonen i de forskjellige utviklingslandene. Vi vil diskutere hvordan vi kan få enda bedre resultater norsk innsats gjennom sivilt samfunn, sier Wenche Fone, avdelingsdirektør i Norads avdeling for sivilt samfunn.

På hvert møte vil Norges ambassadør til det aktuelle landet holde en kort innledning om den politiske situasjonen, generelle utviklingstrekk og et definert tema.

To inviterte organisasjoner gir korte, forberedte innledninger om analysene som ligger til grunn for arbeidet deres i landet. De vil dele egne erfaringer og oppnådde resultater.

Landmøter torsdag 17. august 2017