Sør-Sudan og Norge – En historie av feilgrep eller suksesser?

Det norske engasjementet for Sudan og senere Sør-Sudan har dype historiske røtter. Det har resultert i ambisiøst, omfattende bistandssamarbeid og politisk innsats. Men med en svært alvorlig situasjon i dagens Sør-Sudan er det nødvendig å stille seg spørsmålet: hva er resultatet?

 • 2. november klokken 19:00 til 20:30

Offentlig

 • CAK

  Pilestredet 75 C, 0354 Oslo, Norway

  Hvordan skal vi se på den norske innsatsen for det sørlige Sudan gjennom historien? Hvilke feilgrep har vært gjort? Hva kunne vært gjort annerledes for å unngå dagens prekære humanitære, økonomiske og politiske krise? Er det rimelig å legge ansvaret for de ulike tilbakeslagene på norske aktører eller må sørsudaneserne selv ta ansvaret for dagens situasjon?

  I panelet:

  Hilde Frafjord Johnson, politiker og tidligere diplomat. Johnson har vært utviklingsminister og var fra 2011-2014 FNs spesialutsending til Sør-Sudan. Er i dag generalsekretær i KrF.

  Halle Jørn Hansen, har arbeidet som NRKs første korrespondent i Afrika, informasjonssjef i NORAD fra 1982-1992 og var deretter generalsekretær for Norsk Folkehjelp. Har vært rådgiver for arbeidet med fred og demokratiutvikling i Sør-Sudan.

  Bibiana Dahle Piene, journalist med bakgrunn fra NRK, Bistandsaktuelt og NTB. Piene har skrevet boken «Norge i Sudan. På bunnen av sola» som ble utgitt i 2014.

  Siste panelist TBC.

  Arrangementet er gratis!