Sør-Sudan. Fred, krig og veien videre

Åpent møte om Sør-Sudan i Lilleborg kirke (Kart) onsdag 8.november kl. 19.00. Innledning ved Stein Erik Horjen, seniorrådgiver i Norad og tidligere diplomat i Sør Sudan. Trykk inn på artikkelen for mer informasjon.


Stein Erik Horjen (Bildet)  har arbeidet i Kirkens Nødhjelp. Han er forfatter av bøkene: Lang Vei til Fred. Om Konflikt og Forsoning i Sudan og Sør-Sudan, Verbum, 2014 og Reconciliation in the Sudans, Peter Lang, 2016.

Stein Erik Horjen

For snart fire år siden brøt det igjen ut krig i Sør-Sudan, en blodig og vond krig med alt som følger i kjølvannet av dette. I tillegg til vold og overgrep i hele landet er det en permanent sultkatastrofe. I denne situasjonen er det mange som mister håpet. Kirkene arbeider midt i det hele for å ansvarliggjøre myndighetene om deres ansvar for å avslutte voldshandlinger og bidra til å skape fred. Samarbeidet mellom Lilleborg menighet og en menighet i Sør-Sudan, Dangaji Church, har vart i snart 20 år og har gjennomgått mange faser.

Velkommen til alle som vil lære mer om Sør-Sudan!

Vennlig hilsen Sør-Sudangruppa i Lilleborg kirke.