Økt vold og flere på flukt etter fire år med konflikt i Sør-Sudan

Hentet fra Flyktningehjelpen 14.12.2017  

Økt vold og flere på flukt etter fire år med konflikt i Sør-Sudan

I løpet av de siste tolv månedene har antallet mennesker på flukt og med behov for akutt mathjelp økt drastisk i Sør-Sudan. Konflikten fortsetter å ramme sivilbefolkningen hardt.

I løpet av de siste tolv månedene har antallet mennesker på flukt og med behov for akutt mathjelp økt drastisk i Sør-Sudan. Konflikten fortsetter å ramme sivilbefolkningen hardt.

– Fire år etter at konflikten brøt ut i Sør-Sudan blir situasjonen stadig verre, og det er ingen tegn til forbedring, sier Rehana Zawar, som leder Flyktninghjelpens arbeid i Sør-Sudan.

– Det er sivilbefolkningen, og først fremst kvinner og barn, som rammes av volden når konflikten eskalerer flere steder i landet. Bøndene forhindres fra å dyrke jorda. Kvinner risikerer daglig å bli utsatt for seksuell vold, når de går for å hente vann eller brensel til matlaging. Flere hundretusen barn forhindres fra å gå på skole, fordi det ikke er trygt og fordi familiene mangler penger.

For seks måneder siden responderte det humanitære samfunnet massivt på sultkatastrofen som brøt ut i landet. I dag mangler fremdeles 4,8 millioner mennesker i Sør-Sudan sikker tilgang på mat, en økning på 1,1 millioner siden i fjor. I mange områder preget av vold og usikkerhet er det en reell fare for at en ny sultkatastrofe vil inntreffe i 2018.

Nylig ble over 45 mennesker, inkludert seks hjelpearbeidere, drept i en landsby i Duk-regionen, øst i landet. Væpnede menn kidnappet over femti kvinner og bar og, brant ned hus og plyndret varehusene til humanitære organisasjoner. Dette ene angrepet førte til at over 2.000 sivile søkte tilflukt i nabolandsbyen. Til sammen har antallet mennesker på flukt fra konflikten økt fra 3,25 millioner til 4 millioner på ett år, ifølge FN.

– Kamper og vold driver stadig flere familier på flukt. De må gå i dagevis på leting etter sikkerhet, mat og husly. Barn blir ofte skilt fra foreldrene sine på veien. Mens sørsudanere viser en beundringsverdig styrke i en konflikt som blir stadig verre, er millioner avhengige av humanitær hjelp for å overleve, sier Zawar.

Flyktninghjelpen oppfordrer alle partene i konflikten til å stanse voldshandlingene, beskytte sivilbefolkningen, innlede fredssamtaler, jobbe mot varig fred og sikre bedre tilgang for humanitære organisasjoner. På denne tiden neste år håper vi at Sør-Sudan har oppnådd varig fred.