Et Sør-Sudan i krise

UNICEF 10.10.2018 

Nådeløse konflikter og usikre avlinger har ført til at over halvparten av befolkningen i Sør-Sudan nå står overfor desperat matmangel, og UNICEF trygler om fred for å forhindre en enorm matkrise. Omtrent 6,1 millioner mennesker i Sør-Sudan – nærmere 60 % av befolkningen – lever i fare for ekstrem sult. Humanitær hjelp er det eneste som har forhindret et enda mer katastrofalt utfall.

Amor Morial tørker tårene fra sin brors kinn. «Han har grått veldig mye, og gråter fremdeles», sier Amor. Hun forsøker å trøste toåringen, som hun har brakt til sykehuset i Rumbek i Sør-Sudan. Der har UNICEF opprettet et matprogram som redder livet til mange underernærte barn. «Jeg har vært så redd, så utrolig bekymret for å miste ham», hvisker hun stille. Morial forklarer hvordan broren, Monday, har grått natt og dag, kastet opp og hatt diaré. Hun har tatt vare på ham da moren ikke er frisk. «Jeg tror at det er maten eller vannet som har gjort ham syk», sier hun og trykker den lille gutten tett inntil brystet, samtidig som tårene igjen starter å renne fra øynene hans.

Humanitær hjelp avverger krise

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) jobber sammen med UNICEF og Verdens matprogram (WFP) for å oppnå bærekraftig fred på kryss av landegrenser. De jobber også for uhindret tilgang til områder med folk som trenger livreddende assistanse – folk som har overlevd krigshandlinger, men står igjen med ingenting. UNICEF sier at dersom man oppnår dette så vil det gi forbedrede, om enn fremdeles alvorlige, utsikter for resten av året og inn i 2019.

«Mer enn 6 millioner ødelagt av sult er bare altfor mange», sier Pierre Vauthier, FAOs fungerende representant i Sør-Sudan. «I alle våre vurderinger ser vi at væpnet konflikt er hovedårsaken til denne desperate situasjonen, noe som gjør det umulig for bøndene å komme seg på fote igjen. Vi hjelper så mange mennesker vi kan, i nesten alle land, men det er ekstremt viktig å ende konflikten og opprettholde fred for å forhindre en allerede alvorlig matmangel fra å bli enda verre. Vi ser helt tydelig at dersom befolkningen i Sør-Sudan får leve i fred, så vil de kunne klare å forbedre sin egen livssituasjon og matsikkerhet», forteller han.

Småbarn spesielt utsatt for akutt underernæring

Situasjonen for 1,2 millioner barn under fem år forblir kritisk i mange områder som er utsatt for alvorlig usikkerhet når det gjelder tilgang til mat. Disse barna er alvorlig underernærte, og trenger humanitær hjelp for å overleve. Det utgjør over 20% av barna i denne alderen, og verdens helseorganisasjon anser det som krise når tallet overstiger 15 %.

Utbredt konflikt og fortrenging har ført til dårlig tilgang til tjenester, høy dødelighet, ekstremt dårlig kosthold, samt dårlige sanitære forhold og hygiene.

«Vi vet at hvis vi kan nå og behandle alvorlig underernærte barn så redder vi liv», sier Mahimbo Mdoe, UNICEFs representant i Sør-Sudan. «Mer enn 80 % av barna som får behandling overlever, noe som understreker hvor viktig det er at vi når de som lider aller mest som følge av kampene.»

Ville blitt hungersnød uten humanitær hjelp

I enkelte områder rundt Sør-Sudan er mange mennesker fanget i nye og omfattende konflikter de siste månedene. I perioder er det umulig å nå frem med humanitær hjelp. Blant disse er landene Leer og Mayendit, hvor det ble erklært hungersnød i februar 2017. Selv om denne krisen ble avverget i juni 2017 så er det veldig krevende å få full oversikt over behovene der nå, da det er svært dårlig tilgang til området. Her sulter menneskene fordi de er drevet på flukt av konflikter, og livsgrunnlaget deres er ruinert. De har ikke tilgang til markeder og sosiale tjenester, og handelen er begrenset som følge av utilgjengelige veier i regnsesongen.

«Den ekstremt høye forekomsten av sult over Sør-Sudan er helt og holdent menneskeskapt», sier Simon Cammelbeeck, WFPs fungerende landdirektør i Sør-Sudan. «Vi er bekymret for at dersom konflikten fortsetter vil det utsette de fleste innbyggerne for sult. Vi håper at den siste fredsavtalen vil resultere i faktiske endringer på bakken. Etter fem år med borgerkrig, og tiår med kamper for uavhengighet, trenger folket i Sør-Sudan fred for å være i stand til å reise hjem og bygge opp igjen livene sine. Det gjelder spesielt internt fordrevne og flyktninger», forteller han.

Hjelp på stedet

1,4 millioner har mottatt støtte fra FAO, der de har fått såkorn og verktøy til å plante og øke produksjonen av korn. Fiskere og gjetere har også fått hjelp, blant annet med veterinærtjenester som beskytter husdyrene. Dette er særs viktig da mange sør-sudanesere er avhengig av husdyrene sine for å overleve.

UNICEF og deres samarbeidspartnere har registrert og behandlet nær 150.000 barn med alvorlig akutt underernæring siden januar 2018. Dette betyr at 79 % av målet for 2018 og 55 % av som lider av alvorlig akutt underernæring har fått behandling. «Vi vet at dersom vi kommer I gang med behandling så kan vi redde disse barna. Mer enn 80 % av barna som blir behandlet for akutt underernæring blir friske igjen. Derfor er det svært viktig at vi får uhindret tilgang til de som  trenger vår hjelp mest, og det er ofte dem som har vært avskåret fra hjelp over lengre tid på grunn av kamper», sier Helene Sandbu Ryeng, kommunikasjonsspesialist hos UNICEF, som er stasjonert i Sør-Sudan.

WFP skaffer til veie livreddende nødmat. Til gjengjeld hjelper mottakerne med å og rekonstruere infrastruktur. Skoleelever får mat, og det deles ut produkter som forebygger og behandler underernæring hos barn, gravide og ammende kvinner.

Så langt i 2018 har WFP nådd 3,1 millioner mennesker med 30,000 tonn mat og har overført 2,9 millioner dollar. WFP forbereder seg på 2019 ved å forhåndsplassere 175.000 tonn mat før starten på regnsesongen i begynnelsen av juni.På den måten vil de spare opp mot 100 millioner dollar ettersom luftslipp er seks ganger så dyrt enn å levere via vei eller elv.

Kilde: Unicef