Utanriksminister Ine Eriksen Søreide vitjar Sør-Sudan

Hentet fra  Regjeringen.no 6. November 2018|  Pressemelding

– Eg er i Juba for å støtte opp om den nye fredsavtalen, og om det viktige humanitære arbeidet i Sør-Sudan. Det kvilar no eit stort ansvar på partane i konflikten om å etterleve avtalen og bringe fred til landet. Noreg vil auke støtta til utdanning, helse og mattryggleik i Sør-Sudan med 145 millionar kroner, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fredsavtalen vart signert i september og kom i stand etter mekling frå den østafrikanske samarbeidsorganisasjonen IGAD. Noreg har i mange år engasjert seg sterkt for fred i Sør-Sudan, særleg gjennom den såkalla Troikaen (Noreg, Storbritannia og USA) som støtter IGADs fredsarbeid.

– Det regionale engasjementet er positivt og naudsynt for at partane skal kunne lukkast. Avtalen vil krevje stor politisk vilje, og tillit må byggjast opp. Vi må støtte opp om fredsavtalen, samtidig som vi stiller klare krav til partane, seier utanriksminister Eriksen Søreide.

Dei fem siste åra har den brutale krigen i Sør-Sudan skapt ei humanitære katastrofe av enormt omfang. Landet er difor eit av regjeringas satsingsland for sårbare statar. Noreg ga om lag 335 millionar kroner i humanitær støtte til Sør-Sudan i fjor, og om lag 600 millionar kroner i samla bistand.

– Krigen har gjort Sør-Sudan til ei av dei største humanitære krisene i verda. Samstundes er Sør-Sudan eit farlig land å gjere hjelparbeid i. Partane i konflikten må gje hjelpearbeidarane trygg og uhindra humanitær tilgang, seier Eriksen Søreide.

Eriksen Søreide møtte mellom anna presidenten, 1. visepresident, og utanriksministaren i Sør-Sudan under opphaldet. Ho opna også ein konferanse om deltaking av kvinner i fredsprosessen. I tillegg møtte ho norske militære og politi som deltar i FNs fredsoperasjon i Sør-Sudan, UNMISS, og vitja ei skole for born som er internt fordrivne.

KIlde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utanriksminister-ine-eriksen-soreide-vitjar-sor-sudan/id2618212/