Sør-Sudans olje – en velsignelse eller forbannelse?

Offentlig

· Arrangør: Norsk Folkehjelp fredag 6. desember

Sted:

I hvilken grad var Sør-Sudans oljeindustri med på å fremprovosere og forlenge borgerkrigen? Hvordan håndheves de nasjonale petroleumslovene? Hvordan er situasjonen for sivile i de oljeproduserende statene og journalister og medier som prøver å dekke disse sakene?


Sør-Sudans enorme oljeressurser driver nesten hele landets økonomi. Samtidig er det verdens tredje mest korrupte land, med all politisk og økonomisk makt i hendene på en liten elite.

Landet har opplevd en rekke interne konflikter siden det i 2011 ble uavhengig. I dag står over 6 millioner mennesker overfor alvorlig matusikkerhet, og 4 millioner har flyktet fra hjemmene sine. Minst 400.000 har mistet livet som direkte eller indirekte resultat av konflikten, som i stor grad dreier seg om olje.

Det er stort behov for transparens i oljesektoren, både når det gjelder juridiske, økonomiske og miljømessige sider av produksjonen. Det er nødvendig at sivilsamfunnsorganisasjoner er involvert for å løse disse utfordringene og bidra til en bedre drevet oljeindustri i Sør-Sudan.

Med støtte fra Norads Olje for Utvikling-program jobber Norsk Folkehjelp og våre samarbeidspartnere med å øke kunnskapen om regelverket rundt oljeutvinning, støtte fagorganisering av oljearbeidere, lære opp journalister, utgi artikler, sende lokale og nasjonale radiomeldinger, etablere såkalte Community District Committees (CDCs) og følge opp miljøkonsekvensene av landets oljeutvinning.

Riek James Doar, Norsk Folkehjelps koordinator for Olje for Utvikling
Michael D. Aggrey, grunnlegger av AMDISS, en lokal medieorganisasjon som rapporterer om oljebransjen

South Sudan is the most oil-dependent country in the world, abundant with oil revenues, accounting for nearly all of the country’s income. It is also the third most corrupt country in the world. Political and economic power remains in the hands of a few powerful political and military elites who have siphoned the country’s income, mainly from oil revenues.