Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør Sudan?

Hentet fra  NUPI 11. mars 2022
I dette nye faktaarket fra prosjektet Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) ser et knippe forskere nærmere på hvor sårbart Sør-Sudan er for konsekvensene av klimaendringer.

Den nylige flommen i Sør-Sudan er den verste på over 60 år. Sør-Sudan er svært sårbart for konsekvensene av klimaendringer, inkludert tørke og flom. Både langsiktige klimaendringer, som den gradvise økningen i temperaturer, og kortsiktige ekstreme klimahendelser, som økt flomfare, har indirekte og tilknyttede implikasjoner for fred og sikkerhet i Sør-Sudan.

  • Uforutsigbare årlige variasjoner i ekstreme værhendelser, som flom og tørke, påvirker landbruksavhengige lokalsamfunn og pastoralistiske mobilitetsmønstre. Slike endringer kan forsterke risikoen for spenninger mellom gjetere og bønder, ofte i forbindelse med jord, beite og vann.
  • Transhumance, inkludert migrasjon over landegrenser fra Sudan gjennom Øvre Nilen Greater Upper Nile, forverrer spredningen av veterinærsykdommer og bidrar til ødeleggelse av miljøet og konkurranse om knappe ressurser.
  • Kvinner og jenter fortsetter å bære byrden av de negative konsekvensene av klimaendringer; Kvinneledede husstander er spesielt utsatt.
  • Klimarelaterte husdyrtap forsterket av allerede eksisterende rivalisering øker risikoen for storfeangrep, noe som kan utløse gjengjeldelse, konflikt i lokalsamfunnet, fordrivelse, forsterket rivalisering mellom lokalsamfunn og dannelse av væpnede grupper.

Pågående konflikt, styringsunderskudd, utilstrekkelige ressurser, kunnskapshull og lav teknisk ekspertise og kapasitet har svekket evnen til overgangsregjeringen  til å integrere en vurdering av  klimarelaterte sikkerhetsrisikoer i arbeidet med å håndtere konflikter i lokalsamfunn og konflikter over naturresurser, samt konflikter om grunneierskap og landrettigheter. Intergovernmental Authority on Development (IGAD), den afrikanske union (AU) og  de forente nasjoner (FN) bør fortsette å investere i kunnskap og ekspertise på områdene klima, fred og sikkerhet, og styrke overgangsregjeringens kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer og integrere klimarelaterte sikkerhetsrisikoer i innsatsen for tidlig varsling, forebygging, avbøtende tiltak og beredskap.

Videre lesning:

Kilde: Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør Sudan? – Nyhet | NUPI