Sommerhilsen til SFS sine medlemmer

25.6.2024

Sommerhilsen til medlemmer av «Støttegruppe for Sudan og Sør Sudan 

Styret ble veldig glad for støtte på årsmøtet i mars, og oppmuntret til ny innsats! Så langt har vi ikke kommet videre med spørsmålet om SFSs videre framtid, men vi har saken oppe på alle styremøter, og fortsetter dialogen med Fellesrådet for Afrika.

Våren har vært veldig positiv og aktiv for SFS, det har dere vel sett på hjemmesiden vår:

Joseph og Marit hadde et flott møte med bosatte sudanere og Sørsudanere i Ullensvang kommune, og med ansatte i kommunen.

Vi var også invitert til Lillestrøm bibliotek for å fortelle om situasjonen i Sudan og Sør Sudan, og det ble også et veldig godt møte med stor deltakelse både fra diaspora og andre fra lokalmiljøet.

Deretter ble vi invitert til Rælingen kirke, også der med stor lokal deltakelsen

Omsider ser det ut til at flere har fått øynene opp for tragedien som utspiller seg i Sudan, og som har fått stor negativ påvirkning på naboland og region. Etter hvert har det også kommet mer i media, både i aviser og TV. Sist, men aller viktigst, så har norsk innsats økt, både humanitært og politisk.

Arbeidet med Sudan Forum har hatt møter hver måned, og har spilt en viktig rolle i samarbeid og engasjement.

Situasjonen i Sudan er kritisk, og dessverre langt fra en løsning, men det er i det siste tatt flere viktige skritt i riktig retning. I Sør Sudan står alt litt stille, men situasjonene er veldig spent etter at det ble klart at det ikke kan bli valg i desember som planlagt. Uansett så går vi mot en veldig spennende høst!

Økonomi og medlems-situasjonen

Mange medlemmer er viktig for SFS sin økonomi. Men enda viktigere er mange medlemmer for bredden i engasjementet for Sudan og Sør Sudan. Mange medlemmer gir styret større legitimitet i arbeidet, og bidrar med å spre informasjon.

Pr. 1. juni 2024 har vi 180 medlemmer i SFS. Dette er en økning på 8 i forhold til 1. januar 2023. Takk til alle!

Men i en travel hverdag opplever vi alle at vi kan glemme enkelte ting. Så også med kontingent-avgiften til SFS.  I mai fikk alle medlemmer som ikke hadde betalt en forsiktig påminnelse. Takk til alle som responderte raskt på denne e-posten. Pr. 1. juni er det 99 som har betalt kontingenten for inneværende kalenderår.   Og igjen en påminnelse til ca 80 som så langt ikke har betalt for 2024.

Kontingenten er helt avgjørende for at styret skal kunne videreføre arbeidet.

God sommer til dere alle!

 

Hilsen Marit, Øivind, Martin, Maria, Hans-Petter, Yabu, Hisham og Joseph.