MHHRI Sudan og psykologisk førstehjelp

28.6.2024

Det er   vi laget et nyhetsbrev om psykologisk førstehjelp som et svar på noen av det hjelperne etterspør.

Nyhetsbrevet er både på engelsk og arabisk, og ressursene/linker er også på arabisk.

Vedlagt: https://www.hhri.org/news/middle-east-and-palestine-psychological-first-aid/

Vi vet at det skjer en del seksuelle overgrep og har også vår håndbok hvordan støtte hjelpere som møter overlevere etter GBV
https://www.hhri.org/wp-content/uploads/2019/01/HHRI_EN_GBV.pdf

Den er også oversatt til arabisk https://www.hhri.org/wp-content/uploads/2019/02/hhri_web_AR_HR.pdf