Styret SFS

Styret 2021-2022

Styresammensetningen for 2021-2022 er som følgende: (Valgt på årsmøtet 12. mars 2021:

 1. Valgt for prolongering/valg av styremedlemmer for ett år – 2021-2022:
  Martin Berge Jr – prolongeres til 2022
  Hans-Petter Storemyr – prolongeres til 2022
  Hilde Ding – prolongeres til 2022
  Ingrid Rostad – prolongeres til 2022
  Helge Westborg – NY valgt for ett år – 2021-2022  

Valgte styremedlemmer 2021-2023:
Signe Fyhn – gjenvalg 2021-2023
Maria Lausund – gjenvalg 2021-2023
Justin Gwolo – gjenvalg 2021-2023
Hisham Yousif – NY valgt for perioden 2021-2023 

Leder og kasserer:
Valgt – leder og kasserer gjenvelges for ett år fram til årsmøtet 2022
Marit Hernæs – leder
Kjell-Håkon Salicath – kasserer

VALGKOMITÉ
Arthur Høyen, Linda Thu og Kristin Berg ble valgt til valgkomité.
Valgkomiten 2019 – 2020 har hatt følgende medlemmer: Arthur Høyen, Mustafa Trond    Smistad og Linda Thu


Kontaktinformasjon til styret:

Leder

Marit Hernæs, Bærum, mobil: +47 9220 6680,
E-post: marithernas@gmail.com

Nestleder

Nestleder: Maria Elisabeth Lausund, Oslosenteret,
E-post:  maria.lausund@hotmail.no  , mobil:  988 75 407

Referent: Maria Elisabeth Lausund

Referent Forum for Sudan og Sør Sudan: Maria Elisabeth Lausund

Økonomiansvarlig/kasserer: Kjell Håkon Salicath

Medlemsansvarlig/ansvar for utsendinger: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge.

Ansvarlig for hjemmeside/ Facebook: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge

Kontakt( er) med partnere: Hilde Ding kontakt med Lilleborg,
Justin Gbolo kontakt for Sudanese Community,
Kristin Berg kontakt med Sør Sudans kvinnegruppe,
Marit Hernæs kontakt med organisasjonene

Representant i Dokumentasjonsprosjektet: Kristin Berg og Henrik Stabell

Økonomiansvarlig og kasserer:

Kjell Håkon Salicath, Storenga 1b, 2380 Brumunddal, mobil: 41573478,
E-post:
k-salic@online.no

Øvrige styremedlemmer:

Hisham Yousif <hishamat@hotmail.com> Mobil: 99857883

Helge Westborg <helge@westborg.no>;

Web-ansvarlig og styremedlem Martin Berge Jr,  Mobil: 92244686,
E-post: martinbergejr@gmail.com

Web-ansvarlig og styremedlem Hans-Petter Storemyr. Skjellveien 12, 1619 Fredrikstad, mobil 95961655, E-post hstoremyr@yahoo.no

Styremedlem

Kristin Tønnessen Berg , E-post: kristin@usawa.no

Styremedlem
Justin Gwolo Drammen E-post: gwolo1@hotmail.com


Mobil: 480 08 812  

Signe Fyhn E-post: signe.fyhn@getmail.no ( 2018-2020)

Henrik Stabell, E-post: henri-st@online.no

Hilde Gaasholt Ding, E-post: hildeding@gmail.com

Ingrid Rorstad, E-post: ingrid.rostad@gmail.com
Mobil: 90891440