INVITASJON TIL ÅRSSEMINAR 2017

Kirkens nødhjelp  Bernhard Getz’ gate 3, 0165 Oslo

Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan (SFS) inviterer til sitt årseminar. Som
vanlig vil arrangementet ta for seg relevant og aktuell tematikk. Til årets arrangement
har SFS invitert innleggsholdere som Erling Skjønsberg, Utenriksdepartementets
spesialutsending til Sudan og Sør-Sudan, og Hilde Frafjord Johnson, tidligere leder
for UNMISS. Vi kan ellers by på informasjon om SFS sitt dokumentasjonsprosjekt,
ferske inntrykk fra Marit Hernæs sin nylige reise til Sør-Sudan og Uganda, og
statusrapport fra fredslandsbyen Kuron ved Åge Antila og Arve Danielsen.
Velkommen skal du være!

Årsseminar 2017 (pdf)

Program:

Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og registrering
Kl. 10.00 – 10.10 Velkommen til årsseminar ved styreleder Marit Hernæs
Kl. 10.10 – 11.00 Spesialutsending til Sudan og Sør Sudan Erling Skjønsberg (UD):
«Status for UDs arbeid i Sudan og Sør Sudan»
Kl. 11.15 – 12.30 Tidligere leder for UNMISS, Hilde Frafjord Johnson:
«Sør-Sudan i fortid og nåtid – muligheter for varig fred?»
Kl. 12.30 – 13.00 Lunsj (Lunsjen vil koste kroner 100,-)
Kl. 13.00 – 13.30 SFS sin søknad om midler til «Dokumentasjonsprosjekt» – status og innhold
Kl. 13.30 – 14.15 Inntrykk fra besøk til Nuba-fjellene, Kuron og Uganda – Ved Marit Hernæs
Kl. 14.15 – 14.30 Hva skjer i fredslandsbyen Kuron? – Ved Åge Antila og Arve Danielsen
Kl. 14.30 – 15.00 Avslutning