Invitasjon til markering av 25 års jubileum – SFS

Til medlemmer i «Støttegruppe for Sudan og Sør Sudan.»

 
Bilde:
I møte med Yassir Armand i Entebbe før reisen til Nuba                                                 2017.

Invitasjon til 25 års jubileum i: Lilleborg kirke: lørdag 21. april 2018 kL. 14.00 (Etter årsmøtet)  Adresse: Oskar Braatens gate 35, 0474 Oslo: Kart (lenke) 

NB !  påmelding innen 16. april  på e-post til:  marithernas@gmail.com

Kjære medlem i SFS.

Velkommen til årets årsmøte og sosiale samling!.Utrolig, men sant: vi har eksistert i 25 år! Det har skjedd mye i løpet av disse årene , og vi vil denne dagen gjøre et lite tilbakeblikk på SFS sin historie. Fra å være et land, Sudan, er det nå to. Fra å være krig, ble det fred, og optimismen var stor hos oss alle. Så stor at vi fjernet ordet «fred» i navnet til støttegruppa. Det viste seg å være lite hensiktsmessig: det er ikke fred verken i Sudan eller i Sør-Sudan. Vi har hatt mange diskusjoner om navnet, og om vi bare skal omfatte Sør-Sudan , eller også Sudan – og vi har diskutert om vi skal nedlegge støttegruppa. Vi er her fortsatt, og slik situasjonen er ser det ut til at vi trengs i mange år framover. Velkommen til årsmøte og markering av jubileum.

I anledning av at SFS er 25 år vil vi denne gangen ha en samling umiddelbart etter årsmøtet. Markeringen vil bl.a inneholde:

Starten på SFS» v/ Egil Hauge, Hilde Ding  m.fl.

 Vi håper mange av våre trofaste medlemmer og mange gamle styremedlemmer setter av Lørdag 21. april.

Årsmøtet blir avholdt kl. 13.00-14.00 (Årsmøtepapirer sendt ut tidligere denne uka)

Vi gleder oss!

Hilsen Styret i SFS.

,