Demonstrasjon til støtte for folkets opprør i Sudan

Når: Søndag 13. januar 2019 kl. 13 – 15
Hvor: Eidsvollsplass, Oslo (foran Stortinget)
Facebookside: https://www.facebook.com/events/2078373732246236/

Initiativ gruppe til støtte for revolusjon i Sudan er en samlet gruppe av alle Sudanske organisasjoner, parti representanter, engasjerte, aktivister og personer som befinne seg i Norge. Gruppen ble etablert med bakgrunn i utviklingen i hendelsene som skjedde i Sudan den siste uken i desember 2018.

Fakta

Det som skjedde i Sudan var at den 19.12.2018 ble det utløst opprørende protester og demonstrasjoner, det startet først da folk fra byen (Atbra) som ligger nord for hovedstaden i Sudan, deretter spredte folk-opprøret i nesten alle byene der hele det sudanske folket reiste seg opp mot diktator regimet som styret Sudan med jern håndgrep og avskaffet demokratiet i landet siden 30.06.1998. Folk gikk i fredelige og demonstrerte og røpte oppslagsord om nedstyring av den islamist regimet og presidenten Albashir. Politiets sikkerhetstjeneste, opprørspoliti og militser som tilhører de islamistiske sudansk-regima og støttespillere (NCP) og deres tilhengere gikk hard mot demonstrantene med skarpe kuler, stokk slag, voldelig reaksjoner og arrestasjoner, mange av sivilbefolkningen ble drept (hittil 44 personer siste statistisk) og hundrevis av de som protesterte ble skadet.

Reaksjoner fra fritt samfunn

Det har ikke vært noe særlig reaksjoner fra Norge, det verdenssamfunnet og media ha reagert litt om det ekstremist vold bruken fra regimets side Sudanere som er i eksil, andre vestlig land og rundt i verden reagerer med sjokk og sinne og tvil overfor vold bruken fra diktatur-regima mot sivil-befolkingen. Noe må skje nå og raskt, Sudansk-folk må frigjøres fra denne diktatur regima, og deres kriminelle handlinger må straffes, ny tid med demokrati i Sudan må oppholdes snarest. Sudansk støtte gruppen i Norge vil vekke oppmerksomheten rundt det som skjer i Sudan nå og vil ha reaksjon fra Norske Media, samfunnet og politikere og ellers hele verden. Derfor vil støtte gruppen å arrangere støtte markering foran stortinget, en slags opp-røp om frigjøring, end av folk-undertrykkingen, det sudanske-folket ledd mye elendigheter under diktatur regimet med deres islamistenes parti (NCP) og presidenten av Sudan i 30 år Omer Hassan Albashir Markeringen skal finne sted den 13.01.2019 foran stortinget klokken 13:00 -15:00. Vi ønsker mange som kan møte opp og støtte den markeringen som skal gi mye støtte til det sudanske-folk.

info@sudanhr.org
https://www.facebook.com/sudanhr
https://www.facebook.com/Support-Sudan-Uprising-Initiative-Norway-2237691183153835/