Inntrykk fra Solidaritetsgudstjeneste 17 mars 2019.

Solidaritetsgudstjenesten i Lilleborg kirke ble meget vellykket og hyggelig! Mange fra menigheten, mange sørsudanere og venner av Sør Sudan fylte kirken, og var sammen til mat, hilsener , foredrag og samvær etterpå. Takk til alle som bidro!