Sør-Sudan: Hyret PR-firma for å unngå rettsoppgjør

Hentet fra Bistandsaktuelt   / NTB 30.4.2019 | Av Av NTB/Tor Aksel Bolle

Sør-Sudans regjering har hyret inn et amerikansk PR-firma for å blokkere et rettsoppgjør etter den blodige borgerkrigen i landet. PR-firmaet får rundt  32 millioner kroner for jobben. Rettighetsarbeidere mener dette arbeidet undergraver en sentral del av fredsavtalen.


Bildetekst: Den sørsudanske regjeringshæren er blitt anklaget for grove overgrep under borgerkrigen i Sør-Sudan. President Salva Kiir har underskrevet en fredsavtale som medfører at de skyldige skal holdes ansvarlig. Nå har imidletid presidentens kontor hyret inn et amerikansk PR-firma som skal arbeide for å blokkere et rettsoppgjør.  Foto: Samri Bol/Reuters/Scanpix

Den sørsudanske regjeringen inngikk i april en toårig kontrakt med det amerikanske lobbyfirmaet Gainful Solutions.

Av kontrakten, som ligger tilgjengelig på det amerikanske justisdepartementets hjemmesider, går det fram at det amerikanske firmaet blant annet skal arbeide for å utsette og blokkere etableringen av en såkalt hybrid domstol i Sør-Sudan.

Opprettelsen en slik hybrid domstol er en del av den siste fredsavtalen som Sør-Sudans regjering og opprørene signert i september i fjor og regnes som en helt sentral del av rettsoppgjøret etter den fem år lange borgerkrigen i landet.

Trolig er over 400 000  mennesker blitt drept i løpet av krigen. To millioner sørsudaner har flyktet til nabolandene og like mange er flyktninger i eget land.

Mens myndigheten i Sør-Sudan nå  bruker titalls millioner i et forsøk på å sabotere et rettsoppgjør – som de tidligere har forpliktet seg til – anslår FN at om lag 6,5 million sørsudanere har alvorlig matmangel.

– Skammelig

En rekke rapporter har dokumentert grove brudd på menneskerettighetene og krigsforbrytelser under borgerkrigen, både utført av regjeringshæren og ulike regjeringsvennlige militser og av opprørerne.  

– Den hybride domstolen skal ta sakene mot de som er mest ansvarlige for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og andre alvorlige forbrytelser. Etableringen av den hybride domstolen er avgjørende for en bærekraftig fred. Det er skammelig og uakseptabelt at myndighetene er villige til å betale millioner for unnslippe et rettsoppgjør, sier Sarah Jacson i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty til New York Times.

Hun får støtte av Elise Keppler som et nestleder i Human Rights Watch i USA.

– Dette er et slag i ansiktet på de mange ofrene for de forferdelige forbrytelsene som er blitt utført i Sør-Sudan, sier Keppler.

Norge tungt engasjert

Norge har lenge hatt et sterkt engasjement i Sør-Sudan og spilte en sentral rolle i prosessen som ledet fram til Sør-Sudans selvstendighet i 2011. Sør-Sudan er en av landene som mottar mest norsk bistand og landet har siden 2011 fått rundt 4,5 milliarder kroner i norsk støtte.

Siden 2013 har ikke noe av den av den norske bistanden gått via sørsudanske myndigheter.

Norge er også en del av den såkalte troikaen, sammen med USA og Storbritannia. Disse tre landene har med vekslende hell arbeidet diplomatisk for en fredelig utvikling i Sør-Sudan.

Troikaen har blant annet brukt titalls millioner av kroner på å betale for de mange fredsforhandlingene. Troikaen har også vært klokkeklar på at et rettsoppgjør er en viktig del av fredsprosessen.

«Kanal til Trump»

Fra norsk side har man også ment at FNs sikkerhetsråd må innføre en våpenembargo og målrettede, økonomiske sanksjoner mot enkeltpersoner som hindrer fredsprosessen. 

Det har det imidlertid ikke vært flertall for i Sikkerhetsrådet. Og hvis lobbyistene i Gainful Solutions gjør en god jobb blir det neppe et slikt flertall med det første heller. 

For i tillegg til å forhindre etableringen av den hybriddomstolen skal PR-firmaet også arbeide for å «overtale Trump-administrasjonen til å reversere pågående sanksjoner og å blokkere potensielle sanksjoner».

Andre arbeidsoppgaver som angis i kontrakten er å:

  • Åpne en kommunikasjonskanal mellom president Trump og president Kiir med det formål å overtale Trump og hans administrasjon til å utvide det økonomiske og politiske samarbeidet med Sør-Sudan og å øke private investeringer i Sør-Sudan
  • Forbedre det bilaterale forholdet mellom USA og Sør Sudan
  • Mobilisere amerikanske private selskaper til å investere i olje, naturressurser og andre sektorer
  • Overtale Trump-administrasjonen til etablere et militært forhold til Sør-Sudan for å styrke kampen mot terror og bidra til regional stabilitet.

Kan tjene enda mer

På to år skal Sør-Sudans regjering betale Gainful Solutions om lag 32 millioner for lobby-arbeidet. Men gjør firmaet en god jobb kan de faktisk tjene enda mer.

Det fremgår nemlig av kontrakten at firmaet også skal få sin rettferdige andel av eventuelle bonuser, kompensasjon og aksjer som kommer som et resultat av at amerikanske eller vestlige firmaer starter forretningsvirksomhet i Sør-Sudan etter av kontrakten mellom firmaet og Sør-Sudan regjering er inngått. 

Kilde: https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2019/sor-sudan-hyret-pr-firma-for-a-unnga-rettsoppgjor/