Norge øker støtten til kriserammet befolkning i Sør-Sudan

Regjeringen 31.10.2019

Befolkningen i Sør-Sudan er i en svært vanskelig situasjon. 7,2 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse, ifølge FN. – Situasjonen er nå blitt enda verre på grunn av kraftig regn og flom. Norge øker derfor den humanitære støtten med 30 millioner kroner for å bidra til å redde liv og helse til en allerede hardt prøvd befolkning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge har gjennom mange år gitt høy prioritet til humanitære kriser i Sør-Sudan. Med dette nye bidraget har Norge i år gitt til sammen 172 millioner kroner til humanitær innsats i landet og til sørsudanske flyktninger i naboland. I tillegg har Norge bidratt med om lag elleve millioner kroner gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF).

FN anslår at nærmere én million mennesker er blitt rammet av flom og oversvømmelser flere steder øst og nord-øst i landet. Det er akutt behov for husly, rent vann, mat og medisiner, men humanitære aktører har foreløpig ikke trygg tilgang til mange av de flomrammede områdene. Det

er vanskelig, og noen steder ennå umulig, å nå fram til landsbyer og leirer for flyktninger og internt fordrevne personer på grunn av oversvømte veier og flystriper. Også flere FN-baser og kontorer til humanitære organisasjoner er oversvømt.

– Den norske humanitære støtten vil bidra til å redde liv og lindre nød både i områder som er hardt rammet av flom og i andre områder med store humanitære behov etter mange års væpnet konflikt. Det er avgjørende at humanitære aktører og lokale myndigheter har et godt samarbeid for å sikre at hjelpen kommer frem til dem som trenger det mest, sier utenriksministeren.

Den norske støtten vil kanaliseres til humanitære aktører i Sør-Sudan som er tilstede og raskt og effektivt kan respondere på de humanitære behovene.