Gode nyttårsønsker til et sårbart land

Hentet fra Dagen 31.12.2019 | Av Kristine Storesletten

Årets siste dag er her igjen. Dagen vi ønsker hverandre et godt nytt år, ser tilbake på oppturer og nedturer, gleder oss over at vi kan se fremover og starte litt «på nytt» igjen. Nå går vi også inn i et nytt tiår.

Hva vil prege oss og verden rundt oss fremover? Og, noe jeg er ekstra opptatt av: Kommer vi til å nå FNs bærekraftsmål innen tiåret er omme – i 2030?

Hvis det er en nasjon jeg synes fortjener at vi skal ønske et spesielt godt nytt år til, så er det Sør-Sudan. Denne relativt nye nasjonen har et konfliktfylt og svært turbulent tiår bak seg og er et land Norge har hatt et nært forhold til, gjennom mangeårig innsats i fredsprosessen. Mer enn noen gang trenger de å finne varig fred i landet.

I juli 2011 ble Sør-Sudan en selvstendig nasjon, etter tiår med borgerkrig med Sudan. Norge var en sentral støttespiller, og utgjør sammen med USA og Storbritannia den såkalte Troikaen. Strømmestiftelsen har jobbet i Sør-Sudan siden 2001, og jeg husker godt optimismen jeg opplevde i landet da jeg besøkte våre partnere vinteren 2013, halvannet år etter at de hadde løsrevet seg fra Sudan. Det var tydelig glede, entusiasme og stolthet.

Man så lyst på framtiden for det unge landet, men allerede i desember samme år brøt borgerkrigen ut. Splittelser i frigjøringsbevegelsen SPML, som ledet nye Sør-Sudan, hadde ført til sterke militære spenninger. Dette ble dessverre starten på enda en blodig konflikt.

Siden har det vært stadige forsøk på å bli enige om en fredsavtale, samtidig som væpnet konflikt – med menneskerettighetsbrudd, grove overgrep og rekruttering av barnesoldater – har blitt hverdagen for den sårbare befolkningen. Millioner har måttet flykte, og fortsatt er det ikke kommet på plass noen varig våpenhvile.

På toppen av det hele truer også klimaendringene. Seneste håp for en vei videre var 12. november i år, hvor den fornyede fredsavtalen skulle iverksettes gjennom ny samlingsregjering. Datoen ble utsatt 100 dager, også på grunn av storflom som førte til unntakstilstand i landet. Like før jul stadfestet president Salva Kiir til pressen at en overgangsregjering vil komme på plass i februar, uansett hva som gjenstår. «Våpenhvilen vil fortsette og ingen av oss er villige til å fortsette krig», forsikret han.

Sør-Sudan er et av de vanskeligste landene vi opererer i, og et av de farligste landene å være bistandsarbeider i. Det er utfordrende å finne effektive og gode måter å drive prosjekter og samarbeid. Den politiske situasjonen begrenser våre muligheter til å jobbe i desentraliserte strøk. Det gjelder å finne trygge «lommer» hvor det er relativt stabilt og fredelig. Men heldigvis er det også her vi ser håp, som i landsbyen Kuron øst i landet, som har blitt en egen fredslandsby. Her lever ulike stammer i fred, etter tidligere å ha kriget mot hverandre i uminnelige tider.

Utdanning er et av de aller viktigste verktøyene for at lokalsamfunn og land skal komme seg ut av fattigdom. Derfor satser vi sterkt på dette i Sør-Sudan, gjennom skoler og lærerutdanning i samarbeid med andre organisasjoner. Vi jobber også i en flyktningleir i Moyo nord i Uganda, hvor mange sør-sudanesere har flyktet.

Konflikten i Sør-Sudan er menneskeskapt, og det er lederne i landet som må løse den politiske konflikten. Det internasjonale samfunn har begynt å legge press på å få en varig løsning innen de 100 dagene er omme, noe som senest ble poengtert i FNs sikkerhetsråd 17. desember.

Å jobbe i Sør-Sudan er som å kontinuerlig jobbe i unntakstilstand. Men selv om det er vanskelig å jobbe i et så sårbart land, er vår tilstedeværelse viktig. Det er også viktig at Norge fortsetter sin rolle som fredsaktør og støtte i veien til varig fredsavtale, gjennom direkte dialog og engasjement. Vi må ha forståelse for at dette koster, og det tar tid.

Mine tanker går til alle uskyldige barn, unge, kvinner og menn som strever og har lidd lenge nok i denne konflikten. Vi ønsker sterkt at noe positivt skal skje i 2020, at dette blir starten på et fredelig tiår for det unge landet, et år med framtid og håp. Godt nyttår!

Kilde: https://www.dagen.no/meninger/debatt/2019-12-31/Gode-nyttårsønsker-til-et-sårbart-land-836610.html