Norsk firma bygger fleksibel solkraft i Sør-Sudan

Hentet fra Bistandsaktuelt 11.6.2020 av Even Tømte | 

300 humanitære arbeidere i Sør-Sudan brukte 1200 liter diesel hver dag. Det skal et nytt solenergianlegg gjøre noe med.

Bildetekst: Solenergiprosjektet i Malakal har benyttet seg av en modell som ifølge Scatec Solar kan representere et vannskille i hvordan man får fornybar energi til humanitære operasjoner. Foto: Scatec Solar.

Det norske solkraftselskapet Scatec Solar og fornybarselskapet Kube Energy har bygget et solkraftanlegg for det «humanitære senteret» i Malakal i Sør-Sudan. Det humanitære samlingspunktet «hub» er drevet av FN-organisasjonen Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) og huser omring 300 ansatte i 34 ulike organisasjoner. De yter tjenester til 30 000 internflyktninger i leiren som ligger like ved.

Det nye anlegget vil forsyne kontorer og innkvartering med strøm. Tidligere ble denne energien skaffet ved å brenne diesel.

Administrerende direktør Raymond Carlsen i Scatec Solar gleder seg over å ha fullført prosjektet.

– Dette er det andre hybridprosjektet vi gjør for en FN-organisasjon i Sør-Sudan, og et tredje prosjekt skal fullføres i løpet av andre kvartal. Vi styrker vår støtte til FNs arbeid for å redusere bruken av fossile brensler, sier Carlsen i en pressemelding.

 

1200 liter om dagen

Arshad Rashid, som leder operasjonen i Malakal for IOM, sier at det solanlegget kommer i grevens tid.

– Med reiserestriksjonene som har kommet på grunn av koronasmitten har vi opplevd forsinkelser i leveransene og store svingninger i kostnadene for drivstoff. Med solkraft vil vi bli forsynt med pålitelig og ren energi, sier Rashid.

Scatec Solar anslår at anlegget vil dekke 80 prosent av energibehovet til det humanitære senteret. IOM er litt mer beskjedne, og anslår at besparelsene vil være på omtrent 66 prosent. Mens området tidligere brukte 1200 liter diesel per dag, vil det med solkraftannlegget vil vi spare omtrent 800 liter. IOM anslår at det vil redusere energikostnadene med omkring en femtedel.

 

Stort potensial

Fossile brensler er fortsatt utbredt i bistand og humanitært arbeid, ikke bare til transport av personale og utstyr til vanskelig tilgjengelige områder, men også til å generere strøm.

Det er både forurensende og dyrt.

En rapport fra Chatham House i 2018 anslo at humanitære organisasjoner brukte om lag 1,2 milliarder dollar på forurensende drifstoff.

Samtidig er det lite oversikt over drivstoffbruken, og få incentiver til å gjøre situasjonen bedre. Utgiftene til energi er ofte ikke tydeliggjort i budsjettene, slik at givere ikke vet hvor store kostnadene er. Ifølge rapporten går omkring fem prosent av de humanitære budsjettene til bensin, diesel og tilknyttede utgifter.

Chatham House anslår at man med tilgjengelig teknologi og metoder kunne spare nesten halvparten av disse pengene. I tillegg vil man kunne spare atmosfæren for betydelige klimagassutslipp.

 

Fleksible kontrakter

Prosjektet har benyttet seg av en modell som ifølge Scatec Solar kan representere et vannskille i hvordan man får fornybar energi til humanitære operasjoner. Det er satt opp en leasingavtale, som fjerner den finansielle og tekniske risikoen som ellers inngår når en organisasjon eller bedrift skal gå over til solenergi. Her tar Scatec Solar denne risikoen, og organisasjonen trenger bare å forholde seg til den faste årlige kostnaden.

– Gjennom denne leasingordningen senker vi terskelen for å bruke fornybar energi. Kombinasjonen av flyttbart utstyr som er lett å installere, og fleksible kontrakter, får kundene større økonomisk fleksibilitet. I stedet for å måtte gjøre store investeringer, kan de få filgang på solkraft gjennom en månedlig faktura, sier Raymond Carlsen.

Kilde:https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/norsk-firma-bygger-fleksibel-solkraft-i-sor-sudan/