Lokalbefolkningen tvang fram samfunnsansvar fra oljeindustrien

Hentet fra  Norsk folkehjelp 11.9.2020| 

Lokalbefolkningen i Melut i Sør-Sudan har, sammen med lokale grasrotorganisasjoner, tvunget oljeselskaper til å bidra til lokal utvikling som tilgang til helsetjenester og rent vann. Slike forpliktelser har vært lovfestet siden 2012. Fram til nå har de blitt fullstendig ignorert av industrien, mens befolkningen har manglet de mest grunnleggende tjenestene.

 

Hva var problemet?