Situasjonen i Sudan og revolusjonsprosessen – Conference on the process of democracy in Sudan after the revolution

Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan and The Peace Research Institute Oslo (PRIO) / seminar Oslo October 17th 2020

Opptak fra « Konferanse om Situasjonen i Sudan og revolusjonsprosessen» 17.9.2029. Et samarbeide mellom SFS og Prio.

Conference on the process of democracy in Sudan after the revolution. Cooperation between SFS and PRIO.

Video kan lastes her/Upload Video from this link :https://vimeo.com/467685190