Tospråktesten i dinka – Oslomet

Tospråktesten i dinka – søknadsfrist 10. januar 2021

 

Les mer om prøven og hvordan man søker her:  https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten
Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Målgruppen er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolketudanning og/eller statsautorisasjon i tolking.
OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for gjennomføringen av prøven, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat, får tilbud om kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).
TAO er et tredagers kurs i tolkens yrkesetiske retningslinjer og tolkens plass i samtalen.
Bestått test og gjennomført kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregisters laveste kategori, kategori E.
Nasjonalt tolkeregister skal øke tilgjengeligheten av kvalifiserte tolker i offentlig sektor, stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner og bidra til en profesjonalisering av tolkeyrket. IMDi har drifts- og fagansvaret for registeret.

Med vennlig hilsen
Tospråktesten
OsloMet – storbyuniversitetet

Følg Tospråktesten på Facebook