11 millioner barn i fare for å dø av sult

Hentet fra Vårt Land 4.12.2020 | Av Vibeke Johannessen

SULT: Om lag 11 millioner barn under fem år står i fare for å sulte i elleve land, viser en ny analyse fra Redd Barna.


Bildetekst: MATMANGEL: Abuks barn Akel på bare 8 måneder led av sult på grunn av matmangel i Sør-Sudan.

Hun har bodd i landsbyen i tre år uten hjelp fra mannen sin, som er soldat og sjelden i nærheten. Han har liten, eller ingen inntekt for å hjelpe familien. Abuk samler ved som hun selger for å kjøpe mat. Noen ganger er hun oppvaskhjelp på lokale restauranter for å få endene til å møtes. Gikk seksti kilometer Abuks yngste datter, Akel på åtte måneder, ble syk da hun ikke fikk nok mat. Da måtte moren bære henne i seks mil å få hjelp. – Jeg håper barnet mitt vil få bedre medisiner her slik at jeg kan starte et nytt liv her, eller at jeg kan gå tilbake til hjemlandet mitt, sier Abuk. Redd Barnas videreformidler hennes uttalelser. Dattera har nå fått livreddende behandling og er stabil. Alvorlige konsekvenser – Det står om liv, og titusenvis av barn kan risikere å dø om vi ikke handler umiddelbart, sier direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes. Redd Barna er spesielt bekymret for barns situasjon i land som er rammet ekstremt hardt av matmangel. Analysen baserer seg på data fra FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP), befolkningsdata fra FN, og IPC-analyser. – Årsaken til dette er klimakonflikt og koronakrisen, som har blitt en slags dødelig cocktail for de aller mest sårbare barna i verden. I utgangspunktet var det humanitære behovet kjempestort og korona har økt dette ytterligere, sier hun. Fylkesnes forklarer at det kun er halvparten av det humanitære behovet for hjelp som har blitt dekket. – Dette har virkelig alvorlige konsekvenser. Det er veldig mange barn som kommer til å være underernært, som vil ha alvorlige følger for den fysiske og psykiske utviklingen til barna. Riktig ernæring de første fem leveårene i barns liv er avgjørende for et barns utvikling og framtid, sier Fylkesnes. Oversvømmelse og tørke Et av landene er Sør-Sudan som har vært preget av konflikt i flere år. Oversvømmelser og tørke har fratatt mange mennesker livsgrunnlaget sitt, forstyrret matvareproduksjonen og ført til kraftig økonomisk nedgang. Mer enn halvparten av befolkningen på 6,5 mill, inkludert 1 million barn under fem år har manglet tilgang på mat hittil i år. Rundt 300 000 barn lider av akutt underernæring – den dødeligste formen for ekstrem sult. Nå står landet i fare for å oppleve en full sultkatastrofe. Dyster fremtid i vente Redd barna mener situasjonen for 2021 ser enda dystrere ut for barna. – I tillegg på grunn av korona får ikke befolkningen i over 50 land den humanitære hjelpen de trenger. Ekstremvær på grunn av klimaendringer vet vi at vil øke ytterligere i årene som kommer. Vi vil se mer tørke og flom som ødelegger avlinger og livsgrunnlag, og øker behov for humanitær hjelp for å overleve ytterligere, sier Fylkesnes. Redd barna understreker at de viktigste driverne for sult og underernæring er menneskeskapte. Organisasjonen mener mange av konsekvensene for barn kan unngås. Norge har en viktig rolle Redd Barna mener Norge må bruke sin rolle i FNs sikkerhetsråd til å stanse konflikt, og støtte opp om internasjonal politikk som tar klima på alvor. – Det er viktig å ta tak i årsakene til at det har blitt som det har blitt, og ta tak i klimaendringene og jobbe med å få ned konfliktnivået i verden og forebygge ekstrem fattigdom, avslutter Fylkesnes.

— Dette er «sultlandene» Antall barn (under 5 år) som er i fare for å sulte: Afghanistan 1,500 mill. Burkina Faso 335.528 Kongo 3,8 mill. Haiti 442.800 Mali 77.762 Niger 241.074 Nigeria 1.6 mill Somalia 373.380 Sør Sudan 991.250 Sudan 924.800 Jemen (sør) 587.573 Totalt 11 millioner

Kilde: Vårt Land