Sudan, Egypt og Etiopia håper å løse konflikt

Hentet fra  NTB|  4.1.2021

De tre partene er enige om å gjenoppta forhandlingene om en omstridt dam i Etiopia.


Egypt, Etiopia og Sudan har gjenopptatt den årelange forhandlingen om den kontroversielle dammen som Etiopia har bygget på Den Blå Nil. Her fra Assosa i Etiopia i 2013.

 

Den langvarige konflikten mellom Sudan, Egypt og Etiopia om en demning i Nilen fortsetter. Den kommende uken vil de tre landene møtes til nye samtaler.

Søndag holdt representanter fra de tre landene et videomøte, hvor de ble enige om å gjenoppta forhandlingene om konflikten.

Etiopias vanndepartement uttrykker optimisme etter å ha mottatt et utkast til forhandlingene. Egypt har på sin side ikke vært like positive til utkastet. Likevel ser partene håp om å kunne finne en løsning.

Krigen i Etiopia: Slik skjedde opptrappingen

Brått er Etiopia kastet ut i en krig som eksperter frykter kan bli et regionalt ragnarok.

Den blå Nil har sin kilde i Tanasjøen i Etiopia og møter Den hvite Nil i Sudan. Derfra fortsetter Nilen gjennom Egypt og ut i Middelhavet.

Den årelange striden står om et enormt damanlegg i Den blå Nil. Over flere år har de tre landene mislyktes med å komme til en avtale om fyllingen og hvordan den skal opereres. Egypt og Sudan hevder at den store demningen Etiopia har bygd utgjør en eksistensiell trussel for jordbruket og drikkevannsforsyningen i de to landene.