Referat fra SFS sitt årsmøte 12. mars 2021.

22.3.2021

Årsmøte Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan
Tid: Fredag 12.03.21 kl.: 15:30-17:00.
Sted: Microsoft Teams
Påmeldt: 22 medlemmer

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent
 2. Valg av møteleder
  Arthur Høyen valgt til møteleder
 3. Valg av sekretær og tellekorps
  Maria Lausund valgt til sekretær.
  Ronald Bradal og Ingrid Rostad valgt til tellekorps.
 4. Årsmelding 2020 (Pdf)
  Marit gjennomgikk årsmeldingen kapittel for kapittel.
  Bekrefter at det fortsatt er viktig å ha begge land, Sudan og Sør-Sudan, som fokusområder da vi ser hvor tett prosessene og utviklingen henger sammen.
  Styret får stadig positive tilbakemeldinger om både Sudanforum og Støttegruppens engasjement.
 5. Styrets handlingsplan 
  Grunnet usikker situasjon for 2021 overleveres utarbeidelse av handlingsplan og tilhørende budsjett for året til nytt styre.
 6. SFS-regnskap-balanse-2020-(XLS) og budsjett for 2021
  Regnskap for 2020 revidert og godkjent. Budsjett for 2021 legges frem til utarbeidelse for nytt styre, da det er usikkert per nå hva som blir mulig å drive med for styret i 2021.
 7. Valg
  Valgt for prolongering/valg av styremedlemmer for ett år – 2021-2022:
  Martin Berge Jr – prolongeres til 2022
  Hans-Petter Storemyr – prolongeres til 2022
  Hilde Ding – prolongeres til 2022
  Ingrid Rostad – prolongeres til 2022
  Helge Westborg – NY velges for ett år – 2021-2022  

Valgte styremedlemmer 2021-2023:
Signe Fyhn – gjenvalg 2021-2023
Maria Lausund – gjenvalg 2021-2023
Justin Gwolo – gjenvalg 2021-2023
Hisham Yousif – NY velges for 2021-2023 

Leder og kasserer:
Valgt – leder og kasserer gjenvelges for ett år fram til årsmøtet 2022
Marit Hernæs – leder
Kjell-Håkon Salicath – kasserer

VALGKOMITÉ
Arthur Høyen, Linda Thu og Kristin Berg ble valgt til valgkomité.
Valgkomiten 2019 – 2020 har hatt følgende medlemmer: Arthur Høyen, Mustafa Trond    Smistad og Linda Thu

 1. Sak fra styret
  Selv om vi har årsmøtevedtak på at leder skal foreta et besøk til Sudan eller Sør Sudan hvert år, har dette ikke vært mulig i 2019 og 2020. Det har i mange år vært et mål å besøke Khartoum, og styret gjorde et forsøk i 2015, men fikk ikke visum. Nå bør tiden være inne til å gjøre et nytt forsøk.

  Forslag til vedtak:
  Styret forbereder et studiebesøk til Khartoum så snart det er mulig og forsvarlig. Økonomisk ramme fastsettes til maksimum kr. 30 000, der resten dekkes av styremedlemmene selv.