Unge, sterke stemmer for demokrati – seminar 16.10.2021

15.10.2021 Oppdatert program med suppleringer.

File:Torshov kirke 1.jpg - Wikimedia Commons

Lørdag 16.10 i Torshov Kirke (Kart)

 Program

10:00                     Dørene åpnes (kaffe og registrering)
10:30                    Åpning og velkommen v/Marit Hernæs leder SFS
10:40                     Hvordan ser Norge på situasjonen i Sudan og Sør-Sudan nå?
v/Jon Anton Johnson, Sudan og Sør-Sudan koordinator Utenriksdepartementet

Del I: Sudan – Hvor går veien videre?
11:00                     Innledning v/Marit Hernæs leder i SFS
Unge stemmer fra Sudan

11:05                     Areej Jadalla fra Adeela og Omer El-Zain fra Al-Rakira Democrat FORUM (via teams)
11:15                     Reem Elhussien (via teams)
11:25                     Saada Ahmed Suliman (tilstede)
11:35                     Spørsmål og samtale rundt innleggene
Marit Hernæs, Haitham El-noush og Saada Ahmed Suliman
12:15                     Lunsj

Del II: Sør-Sudan – Hvor går veien videre?
12:45                     Innledning v/Marit Hernæs leder i SFS
Unge stemmer fra Sør-Sudan
12:50                     Ms. Arek Francis Malek fra South Sudan Council of Churches (SSCC) (via teams)
13:00                     Angelina Ban fra Active Citizens South Sudan (ACSS) (via teams)
13:10                     Christine Kide fra South Sudan Youth Coalition (SSYC) (via teams)
13:20                     Yabu R. Jacob Bullen, student (tilstede)
13:30                     Spørsmål og samtale rundt innleggene
Marit Hernæs, leder SFS, og Pio Ding, Kirkens Nødhjelp
14:00                     Avslutning

 

Påmelding gjøres via lenken HER, eller ved å sende e-post til maria.lausund@hotmail.no

Arrangementet holdes delvis på engelsk og norsk. Det vil bli gjort opptak av arrangementet.

Hjertelig velkommen!

Hilsen Styret i SFS.

 

Bakgrunn

Etter 30 år ved makten ble folkemordettersøkte Omar al-Bashir sitt regime i Sudan styrtet våren 2019.  I front av protestene sto representanter for Sudans mest undertrykte sosiale grupper – kvinner, unge mennesker og etniske minoriteter. Verden over ser vi ungdom og unge voksne som reiser seg og organiserer seg for politisk endring, men hvor går veien videre når regimet er kastet?

I Sør-Sudan er det inngått enda en fredsavtale etter utbruddet av borgerkrig i det nye landet i 2015. Avtalen er denne gang undertegnet av de fleste opposisjonsgruppene i Sør-Sudan, men implementeringen ligger etter skjema, og fristene skyves gang på gang. Mye tyder på at selv med de stadig forlengede fristene vil det fortsatt ikke være nok tid til å løse bitter uenighet, og få stablet på beina en samlingsregjering fram til et valg avholdes. Hvordan kan Sør-Sudan, med en oppvoksende generasjon som aldri har opplevd noe annet enn krig, gå videre og bygge en stat?

Sudan, og senere også Sør-Sudan, har vært en sentral prioritering for Norge i en årrekke, og norske myndigheter har vært tungt involvert i fredsprosessen som til slutt førte til deling av Sudan, til Sudan og Sør-Sudan. Når situasjonen i Sudan har endret seg dramatisk det siste året, mens situasjonen i Sør-Sudan virker stadig mer fastlåst, hvordan ser norske myndigheter på veien videre?

Denne konferansen vi ta for seg ungdoms rolle i demokratiseringsprosesser, med et hovedfokus på deres perspektiv på hva som førte til oppstanden i Sudan og veien videre for både Sudan og Sør-Sudan.  I tillegg vil Norges rolle i begge landene danne et viktig bakteppe, og norske myndigheters vurdering av både sitt eget bidrag og veien videre vil stå sentralt.

SFS ønsker derfor å invitere til årskonferansen: Unge, sterke stemmer for demokrati som gjennom å belyse utviklingen i både Sudan og Sør-Sudan bidrar til økt forståelse av ungdoms rolle i demokratisering. 

 

,