Bergen Global: Sudan forklart

Gunnar M. Sørbø (CMI) og Liv Tønnessen (CMI) i samtale med Thor Olav Iversen (UiB) tar for seg hva som ligger bak konfliktene i Sudan, hva som førte til revolusjonen i 2019 og framtidsutsiktene for fred og overgang til demokrati i landet