Opptak av årsseminaret: Unge, sterke stemmer for demokrati

Etter 30 år ved makten ble folkemordettersøkte Omar al-Bashir sitt regime i Sudan styrtet våren 2019. I front av protestene sto representanter for Sudans mest undertrykte sosiale grupper – kvinner, unge mennesker og etniske minoriteter. Verden over ser vi ungdom og unge voksne som reiser seg og organiserer seg for politisk endring, men hvor går veien videre når regimet er kastet?

I Sør-Sudan er det inngått enda en fredsavtale etter utbruddet av borgerkrig i det nye landet i 2015. Avtalen er denne gang undertegnet av de fleste opposisjonsgruppene i Sør-Sudan, men implementeringen ligger etter skjema, og fristene skyves gang på gang. Mye tyder på at selv med de stadig forlengede fristene vil det fortsatt ikke være nok tid til å løse bitter uenighet, og få stablet på beina en samlingsregjering fram til et valg avholdes. Hvordan kan Sør-Sudan, med en oppvoksende generasjon som aldri har opplevd noe annet enn krig, gå videre og bygge en stat?

Sudan, og senere også Sør-Sudan, har vært en sentral prioritering for Norge i en årrekke, og norske myndigheter har vært tungt involvert i fredsprosessen som til slutt førte til deling av Sudan, til Sudan og Sør-Sudan. Når situasjonen i Sudan har endret seg dramatisk det siste året, mens situasjonen i Sør-Sudan virker stadig mer fastlåst, hvordan ser norske myndigheter på veien videre?

Konferansen ønsket å ta for seg ungdoms rolle i demokratiseringsprosesser, med et hovedfokus på deres perspektiv på hva som førte til oppstanden i Sudan og veien videre for både Sudan og Sør-Sudan. I tillegg vil Norges rolle i begge landene danne et viktig bakteppe, og norske myndigheters vurdering av både sitt eget bidrag og veien videre vil stå sentralt.

INNHOLD:

0:00 Introduksjon ved Marit Hernæs
2:13 Hvordan ser Norge på situasjonen i Sudan og Sør-Sudan nå? Jon Anton Johnson, Sudan og Sør-Sudan koordinator Utenriksdepartementet

DEL I: SUDAN – HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

25:56 Reem Elhussien (via teams)
31:03 Areej Jadalla fra Adeela og Omer El-Zain fra Al-Rakira Democrat FORUM (via teams)
42:47 Saada Ahmed Suliman (tilstede)
55:29 Spørsmål og samtale rundt innleggene

DEL II: SØR-SUDAN – HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

1:09:29 Innledning v/Marit Hernæs leder i SFS
1:11:03 Musikkvideo The Black Tide
1:14:55 Joan Rachel fra South Sudan Council of Churches (via teams)
1:20:39 Yabu R. Jacob Bullen, student (tilstede)
1:28:22 Pio Ding, Kirkens Nødhjelp
1:38:59 Angelina Ban fra Active Citizens South Sudan (ACSS) (via telefon)
1:48:19 Grace Muriako fra South Sudan Women Group
1:51:28 Marit Hernæs om konferansen og Støttegruppen
1:59:47 Spørsmål og samtale rundt innleggene

,