Innkalling til årsmøte i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan

 

9. mai  2022

Bilderesultat for torshov kirke

Kjære medlem i SFS.

Velkommen til årets årsmøte og sosiale samling !

Konferanse fra kl. 11 lørdag 21. mai 2022 (Detaljer kommer snart)

Årsmøtet avholdes lørdag 21. mai 2022  kl. 15 til 16.00 NB! Påmelding til leder: Marit,hernas@gmail.com 

 Sted: Torshov kirke: Torshov kirke – Google Maps

 

Årsmøtet etterfølges av sosialt samvær.

Vi minner om at kontingenten for 2022 må være betalt for å kunne benytte stemmeretten på årsmøtet.

 

Foreløpig sakliste til årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av sekretær og tellekorps
  4. Årsmelding
  5. Styrets handlingsplan det kommende året
  6. Regnskap for 2021 og budsjett for 2017
  7. Valg

Vedlegg til årsmøteinnkallingen:

Vel møtt til årsmøtet!

For SFS
Marit Hernæs

Leder (sign)

 

 

,