Styret i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS)


Styret 2023-2024

Styresammensetningen for 2023-2024 er som følgende: (Valgt på årsmøtet april 2023)

 

STYREMEDLEMMER:
Styremedlemmer valgt for perioden – 2023-2024:

• Signe Fyhn
• Maria Lausund Drivenes
• Justin Gwolo
• Hisham Yousif
Styremedlemmer på valg – 2022:
• Martin Berge Jr
• Hans-Petter Storemyr
• Ingrid Rostad

Styremedlemmer – valgkomiteens innstilling – 2023-2024
• Martin Berge Jr – gjenvalg
• Hans-Petter Storemyr – gjenvalg
• Ingrid Rostad – gjenvalg
• Ketil Vaas -NY
• Øivind Engh – NY

Kontaktinformasjon til styret:

Leder

Marit Hernæs, Bærum, mobil: +47 9220 6680,
E-post: marithernas@gmail.com

Nestleder

Nestleder: Maria Elisabeth Lausund, Oslosenteret,
E-post:  maria.lausund@hotmail.no  , mobil:  988 75 407

Referent: Maria Elisabeth Lausund

Referent Forum for Sudan og Sør Sudan: Maria Elisabeth Lausund

Økonomiansvarlig/kasserer: Øyvind Engh

Medlemsansvarlig/ansvar for utsendinger: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge.
Ansvarlig for hjemmeside/ Facebook: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge

Kontakt Lilleborg/Torshov-Kirke: Signe Fyhn.

Kontakt( er) med partnere:
Justin Gbolo kontakt for Sudanese Community,
Ketil VAAS: ketil.vaas@gmail.com, Mobil: 91718005 

Kontaktinfo styremedlemmer:
Øyvind Eng: oivindengh@gmail.com, Mobil: 905 99 185

ketil.vaas@gmail.com, Mobil: 91718005 

Hisham Yousif <hishamat@hotmail.com> Mobil: 99857883

 

Web-ansvarlig og styremedlem Martin Berge Jr  Mobil: 92244686,
E-post: martinbergejr@gmail.com

Web-ansvarlig og styremedlem Hans-Petter Storemyr. Skjellveien 12, 1619 Fredrikstad,
mobil 95961655, E-post hstoremyr@yahoo.no

Styremedlem
Justin Gwolo Drammen E-post: gwolo1@hotmail.com Mobil: 480 08 812  

Signe Fyhn E-post: signe.fyhn11@gmail.com 

Ingrid Rostad, E-post: ingrid.rostad@gmail.com
Mobil: 90891440