Solidaritetsgudstjeneste for Sør-Sudan. Peace. Unity. Hope. 26.mars kl.11


Vi feirer solidaritets-gudstjeneste for Sør Sudan og overskriften vi har satt på denne dagen er; Peace. Unity. Hope. Fred, enhet og håp. Nyhetene fra Sør-Sudan er urovekkende med vold, overgrep og massakre på sivilbefolkningen.
Sted: Torshov kirke, Åsengata, Oslo

Men et stort lyspunkt var besøket av Pave Frans som besøkte landet i begynnelsen av februar i år. Han satte ord på uretten som pågar i møte med regjeringen og presidenten. Å snakke sant om det som skjer er et viktig steg på veien mot fred, og det skaper håp.

Vi samles til gudstjeneste med disse historiene med oss. Det er og Maria Budskapsdag, og håp og mot er viktige deler av budskapet i bibeltekstene.
Medvirkende denne dagen er Sør-Sudangruppen i menigheten, Sør-Sudansk kvinnegruppe, South Sudan Community i tillegg til Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan (SFS)..

Det blir preken ved Jacob Wani, eldste i Fredrikstad Frikirke. Sokneprest Hanne Kleveland og organist Kristian Hernes. med flere. Nattverd. Kirkekaffe etterpå i storesalen i 1.etasje..Offeret går til vennskapsmenigheten vår i Dangaji Sør-Sudan. Vel møtt til en annerledes og fargerik gudstjeneste!

Kilde-mer informasjon