Jobber døgnet rundt for norske borgere i Sudan

Utenriksdepartementet  28.4.2023

Arbeidet med å bistå norske borgere med utreise fra Sudan fortsetter for fullt. Til sammen har rundt 85 norske borgere fått bistand til utreise.

Utenriksdepartementets krisestab jobber døgnet rundt for å legge til rette for utreise fra Sudan for norske borgere og personer med norsk tilknytning. Det norske arbeidet er en del av en stor internasjonal fellesoperasjon. Det går fremdeles fly ut fra den militære flyplassen utenfor Khartoum og det er utreisemuligheter fra Port Sudan. UD er i tett kontakt med de som har registrert seg, og deler fortløpende informasjon om utreisemuligheter. Situasjonen er fremdeles svært usikker og kan endre seg raskt.

Bred norsk innsats

Norge jobber for en langvarig stans i kampene slik at hjelp kan komme inn i landet. Partene i konflikten har et ansvar overfor sivilbefolkningen som lider. Det er viktig at våpenhvilen overholdes.

Norge og flere av våre partnere er bekymret for at partene ikke bruker våpenhvilen til reelle forhandlinger. Fra norsk side forberedes også støtte til den utsatte befolkningen Sudan slik at vi er klare når det igjen blir mulig å bidra med humanitær hjelp.

UD sender i dag et nytt utrykningsteam til Djibouti for å avløse teamet som er der nå. En rekke norske ambassader deltar i arbeidet med å bistå norske borgere som er på reise fra Sudan. Våre ambassader bidrar blant annet med å ta imot norske borgere som ankommer andre land i Europa og Midtøsten, og kan bidra med nødlån og reisen videre til Norge. Norges spesialrepresentant til Sudan er sendt til Nairobi for å følge opp arbeidet der.

Ber norske borgere registrere seg

Flere norske ambassader har vært involvert i arbeidet, og møtt norske borgere som har reist fra Sudan til andre land. Diplomater ved Norges ambassade i Budapest var til stede da flere norske borgere ankom Ungarn med et ungarsk fly denne uken. Foto: Herman Baskår, ambassaden i Budapest

Det er fortsatt mange norske borgere i Sudan, og mange av disse ønsker bistand til å forlate landet. UD får daglig nye registreringer fra norske borgere som er i Sudan.

Forflytning i Khartoum og Sudan er fremdeles risikabelt, og alle må gjøre egne sikkerhetsvurderinger før de velger å forflytte seg.

Vi oppfordrer norske borgere som er i Sudan til å registrere seg slik at vi kan formidle viktig informasjon. Man kan registrere seg på reiseregistrering.no eller via UDs app «Reiseklar», eller ved å kontakte UDs operative senter på e-post 247@mfa.no eller +47 23 95 00 00. Vi ber også norske borgere som har klart å komme seg ut av landet til å melde fra til oss slik at vi kan oppdatere vår oversikt over norske borgere i Sudan.