Norge øker støtten til sivile i Sudan

Hentet fra Regjeringen 5.5.2023

 

 Jeg er bekymret for den akutte humanitære situasjonen i Sudan og over grensene til nabolandene. Norge gir nå 100 millioner kroner for å bistå sivile som trenger vann, mat og medisiner for å overleve, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Sudanere på flukt fra krigshandlingene krysser nå grensene til samtlige sju naboland. Det anslås at over 73 000 mennesker har forlatt Sudan siden krisen begynte. Samtidig anslås det at mer enn 800 000 mennesker vil legge på flukt. De fleste er sudanere, andre er flyktninger som nå reiser tilbake til sine hjemland.

– Før krigen brøt ut i Sudan var det anslått at nesten 16 millioner mennesker trengte humanitær bistand. Nå er tallet steget til 21 millioner. Nabolandene fortjener stor honnør for å holde grensene åpne for flyktninger, sier Tvinnereim.

Fleksibel støtte fra Norge som ved starten av året til FNs nødhjelpsfond (CERF) og Røde Kors-bevegelsens nødhjelpsfond (DREF), ble umiddelbart satt i arbeid så snart sudanske flyktninger begynte å krysse grensene.

– Situasjonen i Sudan etter nesten tre ukers krigføring er forferdelig. Det har vært fullstendig mangel på respekt for sivile og for grunnleggende regler i en væpnet konflikt. Sivile og hjelpearbeidere har vært målskiver, sier Tvinnereim.

I tillegg til krigshandlingene, er det lovløse tilstander og plyndring av humanitære organisasjoners varelagre og utstyr. Det har gjort at mye av hjelpen som Sudans befolkning fikk før kamphandlingene har blitt satt på vent.

– Det er forferdelige rapporter om kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep. Mange liv har allerede gått tapt fordi sivilbefolkningen ikke får medisinsk hjelp. Det er avgjørende at den fornyede våpenhvile holder. Da vil det bli lettere å få mat, medisiner, vann, drivstoff og legehjelp inn i landet, sier utviklingsministeren.

Den norske støtten går gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner, FNs humanitære landfond i Sudan, Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). WFP har ansvaret for logistikk og kommunikasjon i den FN-ledede humanitære responsen i Sudan, blant annet gjennom UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service). De andre humanitære organisasjonene er helt avhengige av disse tjenestene for å utføre sitt arbeid. Derfor bidrar Norge med 15 millioner kroner øremerket til UNHAS.

– I akutte kriser som i Sudan, er det avgjørende at de humanitære organisasjonene har penger som er fleksible og som raskt kan brukes der behovene er størst. Vi vil løpende vurdere ytterligere støtte til befolkningen i Sudan og til nabolandene som mottar flyktninger fra Sudan, sier Tvinnereim.

Norge gir hvert år FN-organisasjoner og Røde Kors-bevegelsen penger som ikke er øremerket til et spesielt formål, men som organisasjonene selv kan disponere der nøden er størst. De siste to ukene har denne strategien virker effektivt: Norske kjernebidrag gjorde det for eksempel mulig for FN å hjelpe sudanske flyktninger i Tsjad raskt etter at de første flyktningene kom. Denne typen støtte vil alle Sudans naboland få i ukene framover.

Fakta

Norsk humanitær støtte til Sudan så langt i 2023:

  • Norske humanitære organisasjoner som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna: 23 millioner kroner
  • FN-systemet: 77 millioner kroner:
    • Verdens matvareprogram (WFP): 45 millioner kroner, inkludert 15 millioner til UNHAS
    • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): 10 millioner kroner
    • FNs humanitære landfond (SHF): 22 millioner kroner
  • Kilde: Norge øker støtten til sivile i Sudan – regjeringen.no