Vil Aker BP stå i veien for Lundin ofrenes mulige erstatning?

Hentet fra  Klassekampen/ Norsk folkehjelp 14.9.2023 av Gry Ballestad

Svenske påtalemyndigheter tok i november 2021 ut tiltale mot oljegiganten Lundin Energy for medvirkning til krigsforbrytelser begått i Sør-Sudan mens selskapet opererte der fra 1997–2003. Dene uken startet den historiske rettssaken. Det som får mindre oppmerksomhet, er hva som skjedde med Lundin etter at tiltalen ble tatt ut, nemlig at norske Aker BP kjøpte opp det meste av Lundin sine verdier.

I mai 2022 sendte vi i Norsk Folkehjelp, sammen med våre lokale partnere i Sør-Sudan, en klage til Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, det offentlige opprettede organet som skal bistå norske myndigheter i arbeidet med å fremme OECDs retningslinjer. Vi mener at Aker BP brøt med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv da de kjøpte opp mesteparten av Lundins verdier uten å gjøre en såkalt Human Rights Due Diligence, en vurdering av om oppkjøpet ville kunne føre til brudd på menneskerettighetene.

Kontaktpunktet inviterte til mekling, og samtalene mellom klagerne og Aker BP fant sted i slutten av august, uten at partene klarte å komme til enighet. Nå følger en prosess hvor kontaktpunktet skriver sin erklæring og anbefaling. Det er viktig, for det er relativt nytt at man forhandler i saker som omhandler oppkjøp og fusjoner. Utfallet her vil kunne skape presedens for lignende saker i andre OECD-land.

I perioden Lundin opererte i området Unity i Sør-Sudan, opplevde sivilbefolkningen grove overgrep i form av bombinger, angrep, plyndring og drap. 12.000 døde og minst 160.000 ble fordrevet. Mange har aldri kunnet returnere. Disse folkerettsbruddene er godt dokumentert, og det er en menneskerett å bli kompensert i slike situasjoner. Spørsmålet er hvem som nå bærer ansvaret for å sikre erstatningen.

Profitten fra salget av oljevirksomheten i Sør-Sudan investerte Lundin i Norge. Ingen stilte spørsmål ved hvor pengene kom fra, og dermed kunne Lundin bygge seg opp til å bli den største utenlandske aktøren på norsk sokkel.

Svensk påtalemyndighet melder at de vil inndra overskuddene Lundin Energy hadde i Sør-Sudan i 2003 om de blir funnet skyldige. Men her dukker et stort problem opp. Da Aker BP kjøpte opp 98 prosent av Lundin Energy i 2022, var en sentral del av avtalen at alle forpliktelsene Lundin har for operasjonene i Sør-Sudan, forble i den resterende delen av selskapet, nå omdøpt Orrön Energy.

Det betyr at Lundin/Orrön kanskje har nok verdier til å innfri kravet om inndragelse av overskudd, men ikke til å betale erstatning til de 160.000 ofrene i Sør-Sudan som fortsatt venter på sin rettmessige kompensasjon.

Våre partnere i Sør-Sudan forteller at rettssaken er utrolig viktig for landet, og spesielt for de direkte berørte familiene. Ofrene håper på erstatning, men ikke minst på rettssaken i seg selv, og muligheten til å få sannheten frem i lyset. Vi håper at ofrenes rett til erstatning anerkjennes og at rettssaken sees på som en ny standard for hvordan selskap kan holdes ansvarlig i rettssystemet her hjemme.

Når det gjelder Aker BP, forventer vi at de anerkjenner hvordan oppkjøpet av Lundin påvirker ofrenes mulighet til å kreve erstatning.

Retting 14.09.20: Dette innlegget sto på trykk med følgende overskrift, valgt av redaksjonen: «Vil Aker BP ta ansvar for Lundins forbrytelser?» Dette ble villedende, og er nå rettet. Red.

Kilde: Vil Aker BP stå i veien for Lundinofrenes mulige erstatning? | Klassekampen og Norsk Folkehjelp | Vil Aker BP stå i veien for Lundinofrenes mulige…