Uttalelse om utviklingen i Sudan

 

Nyhet | Dato: 13.11.2023

Jeg er dypt urolig over utviklingen i Sudan, og særlig det vi nå ser i Darfur, med alarmerende rapporter om alvorlige menneskerettighetsbrudd- og overgrep utført av Rapid Support Forces (RSF) og tilknyttede militser, inkludert drap, etnisk rettede angrep, massiv fordrivelse og vilkårlig internering av sivile. De siste dagers utvikling i Vest-Darfur utgjør en urovekkende parallell til konflikten i Darfur i 2003. Norge står fast ved at kamphandlingene må stanses umiddelbart, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

FNs menneskerettighetsråd tok 11. oktober en viktig beslutning om å opprette en «Fact Finding Mission» og en etterforskningsmekanisme for menneskerettighetsbrudd, overgrep og brudd på internasjonal humanitærrett i Sudan siden krigsutbruddet 15. april. Dette er sentralt for å holde de som står bak overgrepene ansvarlig og for å få slutt på straffefrihet.

Krigen har rammet Sudans sivilbefolkning svært hardt. Intensiveringen av kampene i Darfur de siste ukene har ført til fordriving av flere tusen av sivile. Strømmen av fordrevne over grensene til nabostater og naboland vanskeliggjør en allerede svært krevende humanitær operasjon. Norge er svært bekymret over en ytterligere forverring av situasjonen, særlig dersom RSF-offensiven i Darfur fortsetter.

Vi vil fortsette å minne de stridende partene om å etterleve internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene, og sine forpliktelser i henhold til Jedda-erklæringen fra 11. mai om å beskytte sivile, inkludert ved å tillate og tilrettelegge for uhindret humanitær tilgang. Hensynet til Sudans sivilbefolkning må komme først.

 

Kilde: Uttalelse om utviklingen i Sudan – regjeringen.no