Informasjon om sfs sitt årsmøte 16. mars 2024


SFS avholder sitt årsmøte lørdag 16.3

Innkalling med påmelding, årsmøte-papirer og kontingentinnbetaling sendes direkte til alle medlemmer.

Støttegruppas framtid vil bli diskutert på årsmøtet.

,