Middag på tvers – Rælingen kommune-Den norske kirke- fokus Sudan og Sør Sudan

29.5.2024

Sted: Øvre Rælingen kirke
Tid: Tirsdag 04.06 kl. 16:30-18.30
Pris: Minimum 50 pr prs.
Flyktninger og vertskap får maten gratis.
Dette er en middag på tvers av generasjoner, land og kultu-
rer. Vi har et land som tema på hver middag, denne gangen
blir det nabolandene Sudan og Sør Sudan vi skal løfte
fram. Målet å er bli kjent og skape vennskap! Vi starter opp
med et varmt måltid fra temalandet og avslutter med en
kaffekopp. Vi får også besøk fra Sudan Support som skal dele
sin kunnskap med oss.
Velkommen!!
For info ta kontakt med diakon Karin: +47 96745878

http://sudansupport.no/wp-content/uploads/2024/05/Middag-pa-tvers.plakat.-SogSS.pdf