Verste hungersnød siden krigen

FN varsler kamp mot den verste hungersnøden siden andre verdenskrig. For første gang blir ny tankegang om å slå sammen nødhjelp med langsiktig utvikling prøvd ut i stor skala.

Hva er det med Norge og Sør-Sudan?

Hvordan kan vi forklare det sterke norske engasjementet gjennom 50 år for et område i Afrika som ikke engang eksisterte på kartet som eget land, da norske krefter begynte å engasjere seg?

Viktig melding til alle medlemmer

Styret i SFS har mottatt et forslag fra en gruppe medlemmer, der de i henhold til vedtektenes § 6 vil foreslå for det kommende årsmøtet å oppløse SFS ved uravstemning. Styret er kjent med at forslaget har nådd flere andre medlemmer, og enkelte har trodd at forslaget om avvikling kommer fra styret. Dette er en feiloppfatning. Styret har behandlet forslaget, som ble enstemmig imøtegått av alle ti tilstedeværende styremedlemmer.

Sjokkerende FN-rapport fra Sør-Sudan

En ny rapport om Sør-Sudan som FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) står bak, avdekker en rekke brutale brudd på menneskerettighetene i republikken. Blant annet en brent jord-taktikk som myndighetene i landet står bak samt målrettede angrep på sivilbefolkningen der drap, voldtekt og plyndring er blant overgrepene.