FN-rapport: Sør-Sudans regjering bruker sult som våpen

Hentet fra Bistandsaktuelt Av Tor Aksel Bolle 15. november 2017

Sør-Sudans regjering blokkerer mat til bestemte områder av landet for på den måten å ramme sivile som de mener støtter opposisjonen. Det en konklusjonen i en fersk intern FN-rapport.

I 2016 og 2017 ble nødhjelp gang på gang nektet adgang til områder utenfor den sørsudanske byen Wau i den nordvestlige staten Western Bahr el-Ghazal. Dette var en del av en militær kampanje hvor regjeringshæren bevisst rammet sivile. Det hevdes i en intern FN-rapport som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

 

– Mat som våpen

«Regjeringen har i store deler av 2017 bevisst forhindret livreddende matvarehjelp fra å nå fram til innbyggere i landet. Disse handlingene betyr at mat er blitt brukt som et våpen hvor formålet har vært å påføre sivile – som regjeringen oppfatter som i opposisjon til sin agenda – lidelse» skriver FN-teamet som har laget rapporten.

De skriver videre: «Det at man har nektet adgang for hjelpesendinger har ført til ekstrem matusikkerhet for store deler av befolkningen med underernæring og død som dokumenterte resultater, spesielt i Greater Baggari-området i Wau».

Wau er en av Sør-Sudans største byer og det har lenge vært uro og konflikter i og utenfor byen. Da Bistandsaktuelt besøkte byen i april i år hadde hjelpeorganisasjonene ikke fått adgang til Greater Baggari-området siden midten av 2016. De regnet da med at minst 20 000 mennesker desperat trengte nødhjelp bare noen kilomtere sørvest for byen.

50-60 000 mennesker hadde flyktet fra sine hjem og søkt beskyttelse i Wau by, i en FN-leir og flere improviserte leirer ved byens kirker. Men det var og er ikke trygt der heller, 15-20 sivile ble drept i et angrep utført av militser i Wau i april i år.

 

Hjelpearbeidere arrestert

FN melder i sin humanitære oppdatering fra oktober at hjelpeorganisasjonene nå har fått noe tilgang til områdene vest og sørvest for Wau. Men ifølge organisasjonen er mangelen på respekt for de humanitære organisasjonene fortsatt et stort problem. Fem hjelpearbeidere ble arrestert i august og september i og rundt Wau.

I den interne FN-rapporten fastslås det at regjeringshæren, samt ulike militser og væpnede grupper i hele Sør-Sudan fortsetter med å «aktivt forhindre humanitære og fredsbevarende operasjoner». Ifølge rapportørene gjelder dette særlig grupperinger med tilknytting til president Salva Kiir og visepresident Taban Deng Gai.

116 ganger

Ifølge FNs oktober-oversikt for hele Sør-Sudan var det 116 tilfeller hvor humanitær hjelp ble nektet adgang eller holdt tilbake av regjeringen eller andre grupper. I 60 av disse tilfellene ble det utført vold mot hjelpearbeidere og/eller materiell.

FN anslår at det er over 7,5 millioner mennesker som trenger nødhjelp i Sør-Sudan. Rundt 5 millioner er i en situasjon hvor de er utsatt for «akutt matusikkehet». 2,1 millioner har flyktet til nabolandene og 1,8 millioner er internflyktninger.