Innbetaling av medlemskontigent 2020

16.3.2020

Kjære Sudan og Sør-Sudan venn!

Det er en stor styrke at Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan har deg som medlem og derved støtter du det arbeidet foreningen gjør for å spre informasjon om disse landene både blant våre medlemmer og politikere og de som arbeider konkret for disse landene.

Styret håper at du fortsatt vil være med å støtte arbeidet ved å betale medlemskontingenten for 2020.

Medlemskontingenten for 2020 er kr.400 for hovedmedlem og kr. 100 for ektefeller, studenter og andre som synes at det beløpet er greit.

Kontingenten bes innbetalt til konto. 0530.54.60860 eller til Vipps nr. 93253. Vennligst betal så snart som mulig og innen den 15.04.2020 slik at kasserer slipper mye ekstra arbeid med påminnelser. Husk å merke hva betalingen gjelder.

Tusen takk for at du vil være med på dette viktige arbeidet.

 

Vennlig hilsen Kjell Håkon Salicath, kasserer,  mail adr.: k-salic@online.no,  tlf. 41573478

 

P.s.  Hvis du ikke ønsker å være medlem, vennligst gi beskjed slik at du kan bli strøket fra medlemslista. D.s.