Norge øker støtten til Sudans reformprosess og covid-19-respons

Regjeringen – Utenriksdepartementet 8.5.2020

Norge øker støtten til Sudans reformprosess og covid-19-respons med 100 millioner kroner. Støtten ble annonsert på et møte i vennegruppen for Sudan.

Sammen med andre giverland, FN, Verdensbanken og regionale organisasjoner i vennegruppen for Sudan, uttrykte Norge i et møte 7. mai støtte til Sudans overgangsregjering og den pågående reform- og demokratiseringsprosessen i landet, og arbeidet for å bekjempe covid-19. Norge og vennegruppen ga samtidig sterk støtte til Sudans pågående fredsprosess.

– Det er viktig å støtte opp om Sudans overgangsregjering og reform- og fredsprosessen i denne kritiske fasen for landet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Norge bidrar til både humanitær innsats i Sudan og langsiktige bistandsprosjekter. Den økte støtten på 100 millioner kroner skal gå gjennom et flergiverfond som forvaltes av Verdensbanken.

– Støtten gjennom flergiverfondet vil blant annet hjelpe de mest sårbare familiene i landet. Vi planlegger også å bidra med ytterligere midler til covid-19-respons, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sudan_respons/id2701789/