Informasjon om dokumentasjonsprosjektet avlevert til Nasjonalarkivet i Sør-Sudan

Kan være et bilde av utendørs og tekst som sier 'REPUBLIC OF SOUTH SUDAN Ministry of Culture, Museum and National Heritage Directorate of Records And Archives'
Nyhetsbrev april 2022:

Til medlemmer i Støttegruppe for Sudan og Sør Sudan.

Da har det endelig skjedd: Vi har vært i Juba og overlevert vårt materiale fra «Dokumentasjonsprosjektet» til Nasjonalarkivet i Sør Sudan! Selve overrekkelsen skjedde ved Den Norske Ambassaden i Juba med ambassadør Siv Kaspersen som vert, og med visepresident Rebecca Garang de Mabior som offisiell mottaker. Leder for Sør Sudans nasjonalarkiv representerte arkivet, og det var ellers ca. 50 inviterte gjester tilstede som fikk se utstillingen av bilder og film. Arrangementet ble en stor suksess, og responsen var strålende! Dagen etter ble alt oversendt arkivet, og delegasjonen hadde et lengre samarbeidsmøte der.

Det har vært en lang prosess å få dette i havn, faktisk ble ideen kastet fram allerede i 2014, men det tok flere år før vi endelig fikk tildelt 400 000kr. fra ambassaden i Juba i 2019. Så hadde vi ett år på oss før vi måtte levere rapport og regnskap, men heldigvis to år på å ferdigstille prosjektet. Styret i SFS nedsatte en arbeidsgruppe bestående av:

Linda Thu,(leder) Arthur Høyen, Kristen Fløgstad, Kjell-Håkon Salicath, Henrik Stabell og Tomm Kristiansen.

Gruppa har gjort en formidabel innsats, og resultatet er imponerende: TUSEN TAKK!!

Det er samlet over 2000 bilder, filmer, o.a. som er digitalisert og med metadata som forteller hva, hvem og hvor – og som er helt nødvendig for at materialet skal kvalifisere for et profesjonelt arkiv. Gruppa har hatt et godt samarbeid med Nasjonalarkivet i Sør Sudan, og med arkivet ved Agder museum der den norske kopien skal ligge. Nå er det bare å håpe på at samarbeidet mellom arkivene skal kunne videreføres, og at Nasjonalarkivet får nødvendig støtte!

Der er laget et hefte med bilder og presentasjon av prosjektet. Dette vil vi gjerne at dere skal få, så his du ikke har fått det, vær snill å kontakte oss!

 

Ellers vil prosjektet med bilder og filmer bli presentert i forbindelse med SFs sin årskonferanse, årsmøte og gudstjeneste rundt helgen 20-22 mai. Innkalling kommer etter påske, men sett av tid nå!

Vi var også så heldige at vi fikk overvære Kirkens Nødhjelp sin markering av 50 års tilstedeværelse i Sudan g Sør Sudan. Det var en storslått feiring med taler, sang, dans, o.a. og mange inviterte fra partnere, organisasjoner og venner. Også dette arrangementet var særdeles vellykket, og det var en stor glede å få være tilstede! Vi gratulerer på det varmeste! Kirkens Nødhjelp skal også feire sitt 75 års jubileum dette året.

Vi gleder oss over det positive, men må nok dessverre slå fast at situasjonen både i Sudan og Sør Sudan er lite å glede seg over. Ikke bare er konfliktnivået høyt begge steder, men klimaendringer, manglende sikkerhet og sult preger sivilbefolkningens tilværelse – og de myndighetene som skulle være ansvarlige for å ivareta befolkningen er mer opptatt av seg selv, privilegier og makt. I det hele er det lite å glede seg over på den måten. Da er det godt å få høre at vår lille støttegruppe betyr noe for mange – at vi ikke glemmer folket i Sudan og Sør Sudan.

Takk for ditt fortsatte medlemskap – vi trenger deg!

For SFS

Marit Hernæs. leder.

Kan være et bilde av 3 personer og folk som står