Folkehjelpa jobber for at oljen skal komme folket i Sør-Sudan til gode. Nå mister prosjektet støtte

Hentet fra Fri fagbevegelse 7.11.2022  Av Øyvind Aukrust og Tonje Paulsen Solem.

Olje:

Sør-Sudan har en stor og lønnsom oljenæring. Likevel lever store deler av befolkningen i fattigdom.
Oljenæringen i landet er svært stor, og står for 98 prosent av statens inntekter.

Samtidig lever og jobber arbeiderne i næringen under dårlige forhold, og inntektene kommer befolkningen lite til gode. Dessuten er næringen forbundet med store lokale miljøproblemer.

 

Rebecca Nyamori er Norsk Folkehjelps programsjef i Sør-Sudan. Hun jobber for at oljeutvinningen i landet skal komme lokalbefolkningen til gode, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Bak sitter Trygve Augestad, Norsk Folkehjelps seksjonsleder for Afrika og Sørøst-Asia.Bildetekst: Rebecca Nyamori er Norsk Folkehjelps programsjef i Sør-Sudan. Hun jobber for at oljeutvinningen i landet skal komme lokalbefolkningen til gode, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Bak sitter Trygve Augestad, Norsk Folkehjelps seksjonsleder for Afrika og Sørøst-Asia.

Foto: Øyvind Aukrust

Industri Energi jobber sammen med Norsk Folkehjelp og lokale organisasjoner for at næringen skal komme befolkningen til gode.

Fordeling av inntekter

For tiden jobber Norsk Folkehjelp sammen med lokale fagforeninger og miljøorganisasjoner i Sør-Sudan.

– Med fagbevegelsen jobber vi for at oljelovene skal bli fulgt. Vi jobber også for rettferdig fordeling av oljeinntekter fra naturressurser, sammen med lokalsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Rebecca Nyamori, Norsk Folkehjelps programsjef i Sør-Sudan.

Hun sier lovverket for hvordan inntektene skal fordeles er godt, men ofte ikke blir fulgt opp.

– Våre partnere har klart å pushe oljeselskapene til å tilby grunnleggende rettigheter som utdanning og tilgang på rent vann og tilgang til helsehjelp. I to fylker har det skjedd i stort omfang, forteller hun.

Vil ansette lokale

Nyamori forteller at det ofte er få av de lokale som får jobb i utenlandske oljeselskap som opererer i landet.

– Vi har ingeniører, og vi har teknisk utdannede folk som kan jobbe i industrien, men selskapene kommer gjerne med egne arbeidere fra utlandet. Et kinesisk selskap hadde også med rengjøringspersonale og kokker, forteller hun.

Derfor arbeider Norsk Folkehjelp og organisasjonene de samarbeider med for at flere jobber skal tilfalle lokale arbeidere.

De jobber også for at ungdommer skal få utdanning i oljeselskapene, slik at flere arbeidsoppgaver kan utføres av lokal arbeidskraft.

Jobber for miljøet

Norsk Folkehjelp er svært engasjert i det afrikanske landet og har støttet organisasjoner som gjør miljøundersøkelser rundt oljefeltene.

– Avfall fra oljeproduksjon blir håndtert på en måte som ikke er miljøvennlig, og noe av det havner i elvene. Det er ikke bare et miljøproblem, men skaper også helseproblemer. Så dette er veldig alvorlig, og berører lokalsamfunnene, sier Nyamori.

Hun påpeker at oversvømmelser sprer forurensningen i store områder. Ved å kartlegge miljøet prøver organisasjonene å stille oljeselskapene til ansvar for konsekvensene av virksomheten deres.

– Etter undersøkelsene har de jobbet opp mot departementet for gruvedrift og petroleum og krevd at alle oljeselskap i Sør-Sudan gjør miljøundersøkelser. Det har ikke blitt gjort enda, men dette arbeidet er et steg i riktig retning, sier hun.

Nyamori understreker at oljeselskapene er forpliktet til å beskytte miljøet, etter dagens lovverk i Sør-Sudan. Dermed er utfordringen å ansvarliggjøre selskapene og sørge for at lovverket blir fulgt.

Mister støtte

Norsk Folkehjelps arbeid opp mot oljenæringen i Sør-Sudan blir delvis finansiert gjennom det statlige programmet Olje for utvikling.

Neste år blir imidlertid dette bistandsprogrammet lagt ned. De vil fremdeles få støtte fra bistandsetaten Norad til å arbeid i Sør-Sudan.

– Opprinnelig var olje for utvikling et stat til stat-samarbeid. Så var det en diskusjon om hvorfor sivilsamfunnet ikke var med, og det ble opprettet en pott for sivilsamfunnet, sier rådgiver i Industri Energi og styreleder i Norsk Folkehjelp Amalie Hilde Tofte.

Når staten avvikler Olje for utvikling blir konsekvensen trolig at Norsk Folkehjelp får mindre penger å bruke på bistandsarbeid spesifikt rettet mot de som jobber i og overfor Sør-Sudans oljenæring.

– Det som skjer nå er at Norsk Folkehjelp ikke kommer til å få støtte til å jobbe med den spesifikke tematikken lenger fra Norad. Men vi vil fortsette samarbeidet vi har med mange av de samme organisasjonene, gjennom den store rammeavtalen vi har med Norad, sier hun.

Bentiu er administrativt senter i den oljerike delstaten Unity, som ligger nær grensen til Sudan. Her produserer mye av Sør-Sudans olje.

Vis bildetekst

Politisk beslutning

Det var forrige regjering som først gikk inn for å avvikle Olje for utvikling. De ønsket å trekke bistandsbudsjettet i en grønnere retning, ifølge en pressemelding.

Ap/Sp-regjeringen fulgte opp dette i Hurdalsplattformen, hvor de har formulert den følgende målsettingen: «Forene klima- og utviklingspolitikken og prioritere fornybar energi, en fornying av regnskogsatsingen og midler til klimatilpasning. Vi vil gjøre ren energi til hovedsaken i norsk utviklingspolitikk ved å omgjøre programmet «Olje for utvikling» til «Energi for utvikling» og samle norske energiaktører i en koordinert og ambisiøs satsing.»

Maren Gunnarsen Fallet i Norsk Folkehjelp sier det er mye som er uklart når det gjelder hva slags konsekvenser nedleggingen vil få. Ifølge Fallet har Norsk Folkehjelp fått lite informasjon om planene for det nye programmet.

Fallet håper fortsatt staten fortsetter å støtte arbeid som bidrar til å bedre forholdene for oljearbeidere, og for å bevare miljøet rundt oljeanleggene, også etter at Olje for utvikling blir avvikling.

– Olje for utvikling handler om at oljeproduksjon skal komme fattige land og befolkningen der til gode, og ikke å øke produksjonen, sier hun.

En ny profil

Det nye programmet Energi til utvikling vil ha en ganske annerledes profil enn Olje for utvikling, ifølge Øyvind Eggen, direktør for Kunnskapsbanken i Norad.

– Målet er tilgang til energi for alle og programmet gjennomføres i samarbeid med nasjonale myndigheter, men ikke nødvendigvis i Sør-Sudan. Det er lite trolig at dette prosjektet vil passe inn her, skriver han i en epost til Magasinet.

Norad har en generell rammeavtale med Norsk Folkehjelp, hvor sistnevnte har mulighet til å prioritere prosjekter. Eggen påpeker at en videre Norad-finansiering kan skje om folkehjelpa prioriterer prosjektet i Sør-Sudan innen for denne avtalen.

Han understreker at Norad nå har fått nye politiske føringer, og kjenner seg ikke igjen i kritikken om dårlig kommunikasjon.

– Vi utvikler nye innsatser i dialog med våre primære partnere, som er myndighetsinstitusjoner i utvalgte land. Den dialogen tar tid, og vi kan ikke love bort støtte til en norsk bistandsorganisasjon før vi har konkludert med dem, skriver han.

Viktig støtte

Industri Energi vil også fortsette å støtte Norsk Folkehjelps prosjekt i Sør-Sudan. Forbundet gir årlig 600 000 kroner i denne landsmøteperioden.

Dette beløpet inngår i Norsk Folkehjelps egenfinansiering, og dermed utløser det Norad-støtte på 6 millioner.

Industri Energi bidrar også med kompetanse på viktige områder, forteller Espen Løken, rådigver i Industri Energi.

Forbundet har deltatt på opplæring i helse, miljø og sikkerhet innen oljevirksomhet, og de har også deltatt på konferanser om sivilsamfunnet og fagbevegelsen i landet.

Bildetekst: Rebecca Nyamori er Norsk Folkehjelps programsjef i Sør-Sudan. Hun jobber for at oljeutvinningen i landet skal komme lokalbefolkningen til gode, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Bak sitter Trygve Augestad, Norsk Folkehjelps seksjonsleder for Afrika og Sørøst-Asia.

Kilde: Folkehjelpa jobber for at oljen skal komme folket i Sør-Sudan til gode. Nå mister prosjektet støtte | FriFagbevegelse