Det norske hus i Sør-Sudan

Hentet fra  NRK 9.11.2022 av Christine svendsen- Journalist

I 2011 dro de første norske offiserene til Sør-Sudan.

Offiserene har samlet seg på oppholdsrommet i Norway House. Det er kallenavnet på basen til de norske soldatene i Sør-Sudan.

Som ett av få land i FN-oppdraget har nordmennene sitt eget tilholdssted:

Et kvadratisk, inngjerdet område med tre oransje bygninger. To norske flagg vaier ved inngangsporten til Norway House.

Nå har den eneste kvinnelige offiseren i leiren hørt noe som uroer henne: Det blir sagt at flere av de norske offiserene har gått inn på rommet til en lokalt ansatt på natta.

Det er vanlig praksis at lokalt ansatte reiser hjem etter arbeidstid. Men på norskehuset er ordningen en annen.

Den lokalt ansatte kvinnen slipper å reise hjem på kveldene.

I norskehuset er det ordnet et provisorisk rom til henne. På den ene siden av rommet er det hyller. Langs kortveggen står kvinnens seng.

Det er altså her den afrikanske kvinnen har fått uønskede besøk.

De siviles beskyttere

Siden 2011 har Norge sendt militært personell til Sør-Sudan.

Til enhver tid er det rundt 15 norske offiserer i landet.

Nordmennene er en del av FNs fredsbevarende styrke i verdens yngste stat.

Norske myndigheter har vært fødselshjelper for landet Sør-Sudan. Da staten ble selvstendig deltok blant annet kronprins Haakon i feiringen.

Offiserene har svært viktige oppgaver i den unge staten. De skal sikre fred. De skal støtte Sør-Sudan i å bygge en nasjon. Og de skal beskytte sivile, blant annet mot seksuelle overgrep. Slike overgrep er svært vanlige i det fattige landet.

Før de norske offiserene reiser til Sør-Sudan blir de kurset i regler for adferd. FN har nulltoleranse for seksuell utnyttelse av lokalbefolkningen og ansatte.

Derfor er det som skjer i det norske huset ekstra alvorlig:

For ikke bare skal flere av offiserene i Norway House bryte FNs og Forsvarets regler i møte med den lokalt ansatte. Flere av dem skal også bli refset for sexkjøp og kontakt med det som blir omtalt som afrikanske jenter og kvinner.

Normalt ville slike handlinger ha skadet karrieren deres. Forsvaret har nemlig klare regler som sier at refsede som hovedregel ikke skal delta i internasjonale operasjoner.

Men NRK kan nå avsløre at flere av de refsede har blitt sendt ut i nye utenlandsoppdrag for Forsvaret – en av dem som sjef for en norsk utenlandskontingent.

Les mer her: Det norske hus – Norge (nrk.no)