Tidligere FN-sjef om norsk offisersskandale: – Nesten som om noen har prøvd å holde det skjult

Hentet fra  NRK 10.11.2022 av Tormod Strand Journalist, Øyvind Bye Skille Journalist, Christine Svendsen Journalist, Marit Higraff Journalist

 

Hilde Frafjord Johnson på kontoret sitt i Juba, Sør-Sudan i 2014
Hilde Frafjord Johnson var FNs øverste leder i Sør-Sudan – sendt av FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Her sees hun på kontoret sitt i Juba.FOTO: HELGE TVEDTEN / NRK

Flere offiserer ble også refset for overtramp mot en lokalt ansatt kvinne i den norske leiren, kalt Norway House.

Biler foran den norske forlegningen, Norway House, i Juba, Sør-Sudan på kveldstid
Norway House lå for seg selv, 10 minutters kjøring fra hovedkvarteret til FN.FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

Totalt ble sju offiserer refset i etterkant av etterforskningen i Sør-Sudan.

 

Etter hendelsene i 2013, ble to av offiserene som fikk den strenge militære reaksjonen som kalles refs, sendt ut igjen på nye utenlandsoppdrag i 2018 og 2019. En av de som ble sendt ut på ny, var sjef for en norsk utenlandsstyrke, fortalte NRK.

Forsvaret har som hovedregel at refsede ikke skal bli sendt ut i nye internasjonale operasjoner.

– Rart at jeg ikke fikk vite om de norske

Hilde Frafjord Johnson var ansvarlig for alle FN-operasjoner i Sør-Sudan fra 2011 til 2014.

Johnson reagerer sterkt på forholdene de norske offiserene er refset for, og sier det er uakseptabelt.

– Det er uakseptabelt at norske offiserer i FN, som har som oppdrag å beskytte sivile, faktisk utnytter sivile og sårbare mennesker på denne måten, sier den tidligere spesialrepresentanten til NRK.

Hilde Frafjord Johnson som leder for UNMISS foran et FN-flagg
Hilde Frafjord Johnson forteller at saker om seksuelle overgrep var et problem generelt i Sør-Sudan.FOTO: CHARLES ATIKI LOMODONG / AFP

NRK er første gang i kontakt med Frafjord Johnson om denne saken i mars i år. Da sa hun at hun aldri hadde hørt om dette før. Når NRK nå på nytt kontakter henne for et intervju, sier hun at hun er svært overrasket over at hun ikke fikk vite om dette, den gang i 2013.

– Så du er sikker på at du ikke fikk vite noe om dette da du var sjef i Sør-Sudan?

– Nei, det fikk jeg ikke, og jeg hadde god kontakt med den norske delen av FN operasjonen.

– Skulle du ha visst det?

– Ja, det mener jeg at jeg burde ha visst. Jeg fikk vite om andre kontingenter, hvis offiserer hadde trådt over disse reglene. Så da er det rart at jeg ikke fikk vite om de norske. Hvis noen trådte over disse reglene, da var det oppfølging fra FNs hovedkvarter i New York og fra oss lokalt. At dette ikke ble formidlet til meg synes jeg er meget uheldig.

– Hvorfor fikk du ikke vite det?

– Nei, det vet jeg ikke. Det må man nesten spørre kontingenten og de som hadde ansvaret om. Jeg vet ikke begrunnelsen for det, sier Frafjord Johnson.

– Er det litt rart?

– Ja, det er litt rart, det er nesten som om noen har prøvd å holde det skjult, sier Frafjord Johnson i dag.

Frafjord Johnson sier at det var ingen formell rapporteringsordning, siden landene som bidro med styrker har jurisdiksjon over sine egne soldater og offiserer.

– Det var min sikkerhetssjef som fikk kjennskap til slike overtramp i de ulike kontingentene og rapporterte til meg. Jeg fikk sikkert ikke kjennskap til alle hendelser, men det var en forventning om rapportering, utdyper Frafjord Johnson.

Forsvarssjefen: – Det er jo ikke sånn det skal være

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vet ikke hvorfor FN sjefen i Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnson, var uvitende om det som skjedde ved Norway House.

– Det er jo vanlig at den norske stedlige lederen i en slik operasjon melder fra til den over seg i kommandokjeden. Hvorfor det ikke har skjedd vet ikke jeg. Men det er jo ikke sånn det skal være, sier forsvarssjefen til NRK.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på kontoret sitt med et flagg i bakgrunnen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er opprørt over hendelsene i Sør-Sudan. At to refsede ble sendt ut igjen forklarer han med at refsen ikke var synlig for saksbehandlerne.FOTO: TORSTEIN BØE / NRK

– Jeg tok det opp i samtaler med mine overordnede

I 2013 var oberst Petter Lindqvist militær stabssjef for hele FN-operasjonen i Sør-Sudan. Som høyest rangerte norske offiser var han ansvarlig for offiserene i Norway House. Han sier til NRK at han rapporterte hjem til Forsvaret om hendelsene, mens de foregikk.

Petter Lindqvist
De som pakker sekken og reiser til Sør-Sudan har sagt ja til overholde et regelverk som er krystallklart på hva man skal og ikke skal gjøre, sier Lindqvist.FOTO: FRODE FJERDINGSTAD / NRK

Han understreker at refselsene, resultatet av etterforskningen, ble han ikke kjent med før etter at han var ferdig med tjenesten i Sør-Sudan. Derfor var det heller ikke naturlig å rapportere til Frafjord Johnson, fordi sakene ikke var konkludert, sier Lindqvist.

 

– Alvorlighetsgraden av de hendelsene jeg faktisk visste om, gjorde det ikke naturlig å rapportere, sier Lindqvist i dag.

I en FN-database over brudd på reglementet i feltoperasjoner, er Norge ikke oppført med noen hendelser. Det går fram av kategorien som heter seksuell utnyttelse.

Databasen er basert på landenes egen selvrapportering. Samtidig tar de som har laget databasen forbehold om kvaliteten på data som er innlevert før 2015.

– De norske offiserene var godt kjent med reglene

Frafjord Johnson sier at temaet utnytting av lokalbefolkningen og seksuelle overgrep burde være et kjent tema for de norske offiserene, fordi det var en stor sak under hennes tid som FN-sjef i Sør-Sudan.

FN har hatt fokus på seksuelle overgrep i landet helt tilbake til tiden da landet var preget av krigshandlinger og frigjøringskamp.

Da den fredsbevarende styrken (UNMISS) ble opprettet i 2011 uttalte FNs sikkerhetsråd at alle parter måtte få stopp på bruk av seksuell vold og andre overgrep mot kvinner.

Problemet tok likevel ikke slutt.

I 2014 uttalte FNs spesialutsending mot seksuell vold i krig og konflikt, at «seksuell vold var et gjennomgående problem i konflikten i Sør-Sudan» – og at alle parter i konflikten stod bak slike overgrep.

– Vi var kjent med at det foregikk en del kjøp av sex og formidling av sex- tjenester. Vi oppdaget også det man egentlig kan kalle for hallikvirksomhet i tilknytning til hele FN operasjonen. Det tok vi tak i. Vi fant aktørene, de som hadde rekruttert jenter inn i basen ble sparket. Så dette var det stor oppmerksomhet om, sier Frafjord Johnson.

Hilde Frafjord Johnson i Sør-Sudan i 2011
Hilde Frafjord Johnson reagerer på sakene om norske offiserer.FOTO: BIBIANA PIENE / NTB SCANPIX

FNs menneskerettighetsråd har fått presentert tall som viser at 72 prosent av kvinner i fire flyktningleirer sa de hadde blitt voldtatt siden konflikten startet. Tallene kom fra en spørreundersøkelse gjort av FNs befolkningsfond i 2015. Mange av voldtektene ble gjennomført av politi og soldater.

– Jeg holdt selv taler og innlegg på allmøter om dette, for å gjøre oppmerksom på hvor alvorlig vi så på det. Så de norske offiserene var godt kjent med reglene og bevisstheten rundt dette og hvilke tiltak vi gjennomførte, sier hun.

– Derfor er dette ekstra skuffende, fordi bevisstheten rundt tema var ekstra høy når dette skjedde, sier hun til NRK.

Dokumenter fra Krigsadvokaten som viser anbefalinger om refs til norske offiserer som tjenestegjorde i Sør-Sudan
Dokumentene NRK har fått innsyn ifra Krigsadvokaten inneholder en gjennomgang av funnene fra etterforskningen og anbefalinger om refs.FOTO: ØYVIND BYE SKILLE / NRK

NRK har fått kontakt med sju av de åtte offiserene som ble etterforsket i Sør-Sudan. De fleste ønsker ikke å kommentere saken.

Offiseren som er refset for å ha seksuelt utnyttet den lokalt ansatte bekreftet at han mottok og aksepterte refsen.

– Jeg aksepterte refsen fordi jeg trengte å legge dette bak meg.

Han føler seg ikke truffet av at handlingene strider med reglementet, og at offiserer har et ansvar for hvordan de opptrer overfor personer i en sårbar posisjon og underordnet stilling.

– Det var frivillig sex mellom voksne mennesker, sier han.

– Det er sårbare mennesker

Hilde Frafjord Johnson forteller at bakteppet for at FN forbyr sexkjøp og omgang med lokale, er at befolkningen de skal beskytte ofte er traumatisert og preget av krig, slik som i Sør-Sudan.

– Det er sårbare mennesker som ikke vet hvordan de skal få morgendagen til å gå i hop. De er ofte i en desperat situasjon, og vi vet at kvinner og jenter er mest utsatt. Det er ikke snakk om en frivillig prostitusjonsvirksomhet dette. Det er snakk om mennesker som er i ekstremt sårbare situasjoner, sier Johnson til NRK.

Også hun reagerer på at to av de refsende offiserene fikk reise ut igjen, i nye utenlandsoperasjoner.

– Min vurdering av det ikke er akseptabelt. Hvis man har gjort noe såpass grovt så bør ikke vedkommende ut igjen i nye utenlandsoppdrag for Norge etter min mening, sier Frafjord Johnson.

Kilde: FN-sjefen i Sør-Sudan: Fikk ikke vite om norske sexkjøp – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

 

Juba

Sør-Sudan

De norske offiserene i FN-operasjonen i Sør-Sudan hadde sin base i hovedstaden Juba.

Hei! Har du innspill ti